Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH và bà HUỲNH ANH

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 86 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 73, tờ bản đồ số 6, địa chỉ thửa đất: 362 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 03, QUẬN 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH và bà HUỲNH ANH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                        : Trương Thúy Nga                                       sinh năm : 1960
CMND số             : 212 679 658 cấp tại: CA Quảng Ngãi.
Thường trú           : Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
 1.  Bà                                    : Trương Thúy Liễu                                                  sinh năm: 1964
CMNDsố              : 020 945 297 cấp tại: CA. Tp.HCM.
Thường trú           : 362 Phạm Thế Hiển, phường 3. Quận 8. Tp. HCM.
 1. Ông                       : Trương Quốc Tấn                                                   sinh năm: 1966
CMNDsố              : 021 651 528 cấp tại: CA. Tp.HCM.
Thường trú           : 236/3 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây. Quận 7. Tp.HCM.
 1. Ông                       : Trương Quốc Vũ                                                    sinh năm: 1969
CMNDsố              : 022 402 256 cấp tại: CA. Tp.HCM.        
Thường trú           : 362 Phạm Thế Hiển, phường 3. Quận 8. Tp. HCM.
 1. Ông                       : Trương Quốc Thái                                                  sinh năm: 1971
CMNDsố              : 023 027 870 cấp tại: CA. Tp.HCM.        
Thường trú           : 362 Phạm Thế Hiển, phường 3. Quận 8. Tp. HCM.
 1. Bà                         : Trương Thị Trúc Mai                                             sinh năm: 1973
CMNDsố              : 023 372 893 cấp tại: CA. Tp.HCM.
Thường trú           : 362 Phạm Thế Hiển, phường 3. Quận 8. Tp. HCM.
 1. Bà                         : Trương Thúy Vân Lan                                           sinh năm: 1976
CMNDsố              : 023 370 326 cấp tại: CA. Tp.HCM.
Thường trú           : 362 Phạm Thế Hiển, phường 3. Quận 8. Tp. HCM.
 1. Bà                         : Trương Thúy Tuyết Nhung                                   sinh năm: 1980
CMNDsố              : 024 628 752 cấp tại: CA. Tp.HCM.
Thường trú           : 362 Phạm Thế Hiển, phường 3. Quận 8. Tp. HCM.
 1. Bà                         : Trương Thúy Thanh Long                                     sinh năm: 1983
CMNDsố              : 023 780 026 cấp tại: CA. Tp.HCM.
Thường trú           : 362 Phạm Thế Hiển, phường 3. Quận 8. Tp. HCM.
Cùng là con của Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH và bà HUỲNH ANH
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH và bà HUỲNH ANH.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH sinh năm 1941, chết ngày 11/03/2011 (Theo giấy chứng tử số 23/KT, quyển số 01/2011 ngày 11/3/2011 do Ủy ban nhân dân Phường 03, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cấp).
Bà HUỲNH ANH sinh năm 1942, chết ngày 07/4/1993(Theo giấy chứng tử số 14/KT, quyển số 01/1993 ngày 07/4/1993 do Ủy ban nhân dân Phường 03, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cấp).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 73, tờ bản đồ số 6, địa chỉ thửa đất: 362 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 575198, số vào sổ cấp GCN: CH02213 ngày 22/01/2015 do Ủy ban nhân dân Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cấp; Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 23/01/2015).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH và bà HUỲNH ANH không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH và bà HUỲNH ANH gồm:
 • Cha và mẹ của Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH và bà HUỲNH ANH chết trước Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH và bà HUỲNH ANH, không có giấy chứng tử.
 • Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH và bà HUỲNH ANH có các người con như đã nêu trên.
(Kèm theo Giấy khai sinh, Tờ tường trình quan hệ nhân và Tờ tường trình và cam kết của ông TRƯƠNG QUỐC VŨ).
Bằng văn bản này, các bên thỏa thuân khai nhận và phân chia di sản do Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH và bà HUỲNH ANH dể lại như sau:
Các bà: TRƯƠNG THÚY NGA, TRƯƠNG THÚY LIỄU, TRƯƠNG THỊ TRÚC MAI, TRƯƠNG THÚY VÂN LAN, TRƯƠNG THÚY TUYẾT NHUNG, TRƯƠNG THÚY THANH LONG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH và bà HUỲNH ANH để lại theo luật định Ông TRƯƠNG QUỐC VŨ.
Ông TRƯƠNG QUỐC VŨ ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế khác tặng cho như đã nêu trên.
Các ông: TRƯƠNG QUỐC TUẤN, TRƯƠNG QUỐC THÁI đồng ý nhận phần tài sản mình được thừa kế từ Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH và bà HUỲNH ANH để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông TRƯƠNG HẢI BÌNH và bà HUỲNH ANH hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 03, QUẬN 8, TP. HCM  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 21
 • Hôm nay: 756
 • tháng này: 40480
 • Tổng lượt truy cập: 5181798