Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Ông Nuyễn Văn Sanh

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 521/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sở hữu căn nhà số 27 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Kính gửi:       UBND PHƯỜNG 12, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN VĂN SANH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Họ và tên       : NGUYỄN THỊ DỤC                     Sinh năm 1934
CMND số      : 020 963 425               cấp tại Tp.HCM.
Thường trú: 27 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, Tp.HCM.
Là vợ của ông NGUYỄN VĂN SANH.
 1. Họ và tên       : NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN                                Sinh năm 1976
CMND số      : 020 963 460   cấp tại Tp.HCM.
Thường trú: 27 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, Tp.HCM.
 1. Họ và tên       : NGUYỄN VĂN DẦN                                Sinh năm 1964
CMND số      : 025 865 005   cấp tại Tp.HCM.
Thường trú: : 27 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, Tp.HCM.
 1. Họ và tên       : NGUYỄN THỊ BÍCH HÔNG                              Sinh năm 1964
CMND số      : 021 611 964   cấp tại Tp.HCM.
Thường trú: : E24 Cư Xá Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận, Tân Bình, Tp.HCM.
 1. Họ và tên       : NGUYỄN VĂN THẮNG                          Sinh năm 1964
CMND số      : 021 979 675   cấp tại Tp.HCM.
Thường trú: : 27 Thuận Kiều, phường 12, quận 5, Tp.HCM.
Cùng là con của ông NGUYỄN VĂN SANH
Theo quy định pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NGUYỄN VĂN SANH.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN VĂN SANH sinh năm 1982, chết ngày 03/12/2005 (Theo Giấy chứng tử số 43, quyển số 01/2005 ngày 26/12/2005 do UBND phường 12, quận 5, Tp.HCM cấp).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
            Di sản thừa kế là Là phần quyền sở hữu căn nhà số 27 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 150/HGN  ngày 20/12/1990 do Sở Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh cấp ; Tờ khai chuyển dịch tài sản nộp thuế trước bạ ngày 18/01/1991).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông NGUYỄN VĂN SANH không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Ông NGUYỄN VĂN SANH gồm:
 • Cha và mẹ của Ông NGUYỄN VĂN SANH chết trước Ông NGUYỄN VĂN SANH, không có giấy chứng tử.
 • Vợ Ông NGUYỄN VĂN SANH là bà NGUYỄN THỊ DỤC.
 • Ông NGUYỄN VĂN SANH và bà NGUYỄN THỊ DỤC có các người con như đã nêu trên.
(Đính kèm giấy khai sinh, giấy chứng tử, Tờ tường trình quan hệ nhân thân của bà NGUYỄN THỊ DỤC).
Bằng văn bản này, các ông: NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN, NGUYỄN VĂN DẦN, NGUYỄN THỊ BÍCH HÔNG, NGUYỄN VĂN THẮNG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà Ông NGUYỄN VĂN SANH để lại theo luật định cho bà NGUYỄN THỊ DỤC.
Bà NGUYỄN THỊ DỤC ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông NGUYỄN VĂN SANH hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND phường 12, quận 5, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                   VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                            
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 9
 • Hôm nay: 492
 • tháng này: 40216
 • Tổng lượt truy cập: 5181534