Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Ông NGUYỄN NGỌC NHUNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 31 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: phần quyền sử dụng đất (có tài sản gắn liền với đất) tại thửa số 58, tờ bản đồ số 48 (BĐĐC), địa chỉ thửa đất số 345/47 Âu cơ, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG PHÚ TRUNG, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông NGUYỄN NGỌC NHUNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Họ và tên       : NGUYỄN KIM BÔNG                             Sinh năm        : 1950
CMND số            : 021 910 452  cấp tại CA Tp. HCM
Thường trú          : 345/47 Âu cơ, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. HCM
 1. Họ và tên       : NGUYỄN CHINH NHÂN                       Sinh năm        : 1974
CMND số            : 023 050 233  cấp tại CA Tp. HCM
Thường trú          : 345/47 Âu cơ, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. HCM
 1. Họ và tên       : NGUYỄN TRONG NGHĨA                    Sinh năm        : 1976
CMND số            : 312 334 072  cấp tại CA Tỉnh Tiền Giang
Thường trú          : Ấp Trung, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
 1. Họ và tên       : NGUYỄN TRINH NỮ                              Sinh năm        : 1977
CMND số            : 023 243 172  cấp tại CA Tp. HCM
Thường trú          : 345/47 Âu cơ, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. HCM
Cùng là con của ông NGUYỄN NGỌC NHUNG
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của NGUYỄN NGỌC NHUNG.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN NGỌC NHUNG sinh năm 1942, chết ngày 15/11/2011 (theo Giấy chứng tử số 149, quyển số 01/2011 đăng ký tại UBND phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM)
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sử dụng đất tại thửa số 58, tờ bản đồ số 48 (BĐĐC), địa chỉ thửa đất số 345/47 Âu cơ, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số AD 661973, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 04730 do UBND quận Tân Phú, TPHCM cấp ngày 10/11/2005, đăng ký thay đổi ngày 26/12/2005).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông NGUYỄN NGỌC NHUNG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông NGUYỄN NGỌC NHUNG gồm:
 • Cha và mẹ của Ông NGUYỄN NGỌC NHUNG không rõ họ tên, đều chết trước Ông NGUYỄN NGỌC NHUNG, không có giấy chứng tử.
 • Ông NGUYỄN NGỌC NHUNG có vợ là bà NGUYỄN KIM BÔNG.
 • Ông NGUYỄN NGỌC NHUNG và bà NGUYỄN KIM BÔNG có các người con là: NGUYỄN CHINH NHÂN, NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, NGUYỄN TRINH NỮ, NGUYỄN NGỌC NHI.
 • Bà NGUYỄN NGỌC NHI chết ngày 08/6/2005. Trước khi chết, bà NGUYỄN NGỌC NHI sống độc thân, không đăng ký kết hôn với ai, không có con, cpn nuôi, cha mẹ nuôi.
(Kem theo Giấy khi sinh, giấy chứng tử, Tờ tường trình quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà NGUYỄ KIM BÔNG)
Bằng văn bản này, các ông, bà NGUYỄN CHINH NHÂN, NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, NGUYỄN TRINH NỮ tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà Ông NGUYỄN NGỌC NHUNG để lại theo luật định cho bà NGUYỄ KIM BÔNG. bà NGUYỄ KIM BÔNG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông NGUYỄN NGỌC NHUNG hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 6
 • Hôm nay: 689
 • tháng này: 40413
 • Tổng lượt truy cập: 5181731