Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Ông NGUYỄN VĂN TỐT

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 30 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản thừa kế là: Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 118A/10 Lý Thường Kiệt, Phường 07, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 07, QUẬN 10, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông NGUYỄN VĂN TỐT để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Họ và tên       : NGUYỄN VĂN NHIỂU                                       Sinh năm: 1928
CMND số       :  020 135 846 cấp tại CA TP. HCM         
Thường trú     : 523/14 Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8, TP. HCM
Là cha của ông NGUYỄN VĂN TỐT
 1. Họ và tên       : PHAN THỊ YẾN                                                    Sinh năm: 1955
CMND số       :  020 987 170 cấp tại CA TP. HCM         
Thường trú     : 118A/10 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 10, TP. HCM
Là vợ của ông NGUYỄN VĂN TỐT
 1. Họ và tên       : NGUYỄN THÀNH ĐẠT                          Sinh năm: 1975
CMND số       :  022 822 659 cấp tại CA TP. HCM         
 1. Họ và tên       : NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY                            Sinh năm: 1977
CMND số       :  023 060 271 cấp tại CA TP. HCM         
 1. Họ và tên       : NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC                            Sinh năm: 1982
CMND số       :  023 464 723 cấp tại CA TP. HCM         
 1. Họ và tên       : NGUYỄN THỊ HỒNG THANH             Sinh năm: 1983
CMND số       :  023 730 857 cấp tại CA TP. HCM         
 1. Họ và tên       : NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN                               Sinh năm: 1983
CMND số       :  023 730 860 cấp tại CA TP. HCM         
Cùng thường trú        : 118A/10 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 10, TP. HCM
Là con của ông NGUYỄN VĂN TỐT
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NGUYỄN VĂN TỐT.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN VĂN TỐT sinh năm 1951, chết ngày 29/8/2007 (Theo giấy chứng tử số 32, quyển số 01 ngày 30/8/2007 của Ủy ban nhân dân Phường 07, Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là: Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 118A/10 Lý Thường Kiệt, Phường 07, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. (Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 473/04 ngày 18/03/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh cấp; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 09/4/2004).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông NGUYỄN VĂN TỐT không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông NGUYỄN VĂN TỐT gồm:
 • Cha của Ông NGUYỄN VĂN TỐT tên là NGUYỄN VĂN NHIỂU, hiện ngụ tại địa chỉ số 523/14 Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8, TP. HCM.
 • Mẹ của Ông NGUYỄN VĂN TỐT là bà NGUYỄN THỊ HIỀN chết ngày 08/5/1994, có giấy chứng tử.
 • Ông NGUYỄN VĂN TỐT có vợ là bà PHAN THỊ YẾN
 • Ông NGUYỄN VĂN TỐT và bà PHAN THỊ YẾN có các người con như đã nêu trên.
(Kèm theo Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Tờ Tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà PHAN THỊ YẾN)
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN VĂN NHIỂU, NGUYỄN THÀNH ĐẠT, NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY, NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC, NGUYỄN THỊ HỒNG THANH, NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ Ông NGUYỄN VĂN TỐT để lại theo luật định cho Bà PHAN THỊ YẾN.
Bà PHAN THỊ YẾN ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế khác tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông NGUYỄN VĂN TỐT hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 07, QUẬN 10, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 707
 • tháng này: 40431
 • Tổng lượt truy cập: 5181749