Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Ông NGUYỄN VĂN TÁM và bà VÕ THỊ SÁU

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 39 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
 
Di sản: quyền sở hữu đối với căn nhà số 3-3 Lô G chung cư Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
 
Kính gửi:       UBND PHƯỜNG 05, QUẬN 11, TP. HCM, và
UBND XÃ LONG KHÊ, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN.
 
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông NGUYỄN VĂN TÁM và bà VÕ THỊ SÁU để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Họ và tên       : NGUYỄN MINH HẢI                                          Sinh năm: 1957
CMND số       :  020 666 433 cấp tại CA TP. HCM         
Thường trú     : 186D/2 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, TP. HCM
 1. Họ và tên       : NGUYỄN THỊ PHÚC                                          Sinh năm: 1968
CMND số       :  021 961 022 cấp tại CA TP. HCM         
Thường trú     : 012 Lô D chung cư Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, TP. HCM
 1. Họ và tên       : NGUYỄN MINH HÒA                                        Sinh năm: 1970
CMND số       :  022 297 696 cấp tại CA TP. HCM         
Thường trú     : 303 Lô G c/c Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, TP. HCM
 1. Họ và tên       : NGUYỄN MINH TÂM                                        Sinh năm: 1974
CMND số       :  022 730 794 cấp tại CA TP. HCM         
Thường trú     : 303 Lô G c/c Lạc Long Quân, Phường 05, Quận 11, TP. HCM
Cùng là con của Ông NGUYỄN VĂN TÁM và bà VÕ THỊ SÁU
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Ông NGUYỄN VĂN TÁM và bà VÕ THỊ SÁU.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN VĂN TÁM sinh năm 1932, chết ngày 02/02/2014 (Theo giấy chứng tử số 06/2014, quyển số 01/2014 ngày 06/02/2014 của Ủy ban nhân dân xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).
Bà VÕ THỊ SÁU sinh năm 1924, chết ngày 01/04/2007 (Theo giấy chứng tử số 39/2007, quyển số 01/2007 ngày 09/4/2007 của Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sở hữu đối với căn nhà số 3-3 Lô G chung cư Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh theo các chứng từ sau:
 • Hợp đồng mua bán nhà do Phòng công chứng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận số 26558 ngày 22/5/1997, đã đăng ký ngày 01/7/1997;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 17/6/1997;
 • Bản vẽ (Đính kèm).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông NGUYỄN VĂN TÁM và bà VÕ THỊ SÁU không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông NGUYỄN VĂN TÁM và bà VÕ THỊ SÁU gồm:
 • Cha của Ông NGUYỄN VĂN TÁM tên là  NGUYỄN VĂN AN chết trước Ông NGUYỄN VĂN TÁM từ lâu, không có giấy chứng tử.
 • Mẹ của Ông NGUYỄN VĂN TÁM tên là  PHAN THỊ CHỬ chết trước Ông NGUYỄN VĂN TÁM từ lâu, có giấy chứng tử.
 • Cha của bà VÕ THỊ SÁU tên là  VÕ VĂN ĐẬU chết trước bà VÕ THỊ SÁU từ lâu, không có giấy chứng tử.
 • Mẹ của bà VÕ THỊ SÁU tên là  PHẠM THỊ Ý chết trước bà VÕ THỊ SÁU từ lâu, có giấy chứng tử.
 • Ông NGUYỄN VĂN TÁM và bà VÕ THỊ SÁU có các người con như đã nêu trên.
(Kèm Theo Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Tờ tường trình quan hệ nhân thân và Tờ tường trình và cam kết của ông NGUYỄN MINH TÂM
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN MINH HẢI, NGUYỄN THỊ PHÚC, NGUYỄN MINH HÒA tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ Ông NGUYỄN VĂN TÁM và bà VÕ THỊ SÁU để lại theo luật định cho Ông NGUYỄN MINH TÂM.
Ông NGUYỄN MINH TÂM ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông NGUYỄN VĂN TÁM và bà VÕ THỊ SÁU hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 05, QUẬN 11, TP. HCM, và UBND XÃ LONG KHÊ, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 769
 • tháng này: 40493
 • Tổng lượt truy cập: 5181811