Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Ông LÊ SƠN HÙNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 501/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là khoản trợ cấp thôi việc, Lương thâm niên, Lương Đãi ngộ  của ông Lê Sơn Hùng tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông LÊ SƠN HÙNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
           
 1. Bà                   : TRẦN THỊ MAI HƯƠNG                                  Sinh năm: 1967
CMND số       : 022 222 378 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 29/4 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM
Là  vợ ông Lê Sơn Hùng
 1. Bà                   : LÊ PHƯƠNG TRANG                                         Sinh năm: 1990
CMND số       : 024 361 325 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông                 : LÊ PHƯỚC SANG                                               Sinh năm: 1997
CMND số       : 025 630 711 cấp tại CA Tp.HCM
(Lê Phước Sang do mẹ ruột là Trần Thị Mai Hương làm đại diện)                  
Cùng thường trú: 29/4 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM
            Cùng là con ông Lê Sơn Hùng.
            Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông Lê Sơn Hùng.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 1. Ông LÊ SƠN HÙNG (Sinh năm: 1959) chết ngày 30/09/2014 (Theo giấy chứng tử số 106/2014, Quyển số: 01/2014, Đăng ký tại UBND Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM ngày 01/10/2014). Nơi thường trú cuối cùng: 29/4 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Khoản tiền lương đãi ngộ, lương thâm niên và khoản trợ cấp thôi việc của ông Lê Sơn Hùng tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại, Tp.HCM, theo Quyết định số 2112/QĐ-LH; Quyết định số: 2111/QĐ-LH ngày 12/11/2014 và Quyết định số 2115/QĐ-LH ngày 11/11/2014 của Liên hiệp HTX Thương Mại Tp.HCM.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Lê Sơn Hùng không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật di sản của ông Hùng gồm:
 • Cha của ông Lê Sơn Hùng tên là LÊ PHƯỚC HỰU, chết năm: 1976 (Có Giấy chứng nhận để lập khai tử).
 • Mẹ của ông Lê Sơn Hùng tên là LÊ THỊ MIÊN, Chết năm: 1978 (Có Giấy chứng tử).
 • Vợ ông Lê Sơn Hùng là TRẦN THỊ MAI HƯƠNG, Sinh năm: 1967 (Có giấy chứng nhận kết hôn).           
 • Ông Lê Sơn Hùng có 02 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, bà: LÊ PHƯƠNG TRANG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Lê Sơn Hùng để lại theo luật định cho bà TRẦN THỊ MAI HƯƠNG. Bà TRẦN THỊ MAI HƯƠNG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
Ông LÊ HÙNG SƠN (Do mẹ ruột là Trần Thị Mai Hương làm đại diện) đồng ý nhận phần phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Lê Sơn Hùng để lại theo luật định
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Lê Sơn Hùng để lại theo luật định hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 491
 • tháng này: 40215
 • Tổng lượt truy cập: 5181533