Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Ông LÊ HỒNG PHÚC

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 11 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
 1. Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 102/21/27A Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP.HCM;
 2. Quyền sở hữu đối với tài khoản số 76774659 tại Ngân hàng Thương mại Á Châu;
 3. Quyền sở hữu chiếc xe biển số 52L6-5922;
 4. Quyền sở hữu thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số P9 53824 do PGD Trung Sơn CN Tân Thuận NHTMCP Á Châu gửi ngày 27/03/2014.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 3, QUẬN 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông LÊ HỒNG PHÚC để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : HUỲNH THỊ HẬU                                               Sinh năm: 1930
CMND số       : 024 157 615 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 258/49 Dương Bá Trạc, Phường 02, Quận 8, Tp.HCM
Là mẹ ông LÊ HỒNG PHÚC
 1. Bà                   : VÕ THỊ KIM LOAN                                            Sinh năm: 1966
CMND số       :  020 312 699 cấp tại CA Tp.HCM          
            Là  vợ ông LÊ HỒNG PHÚC
 1. Ông                 : LÊ HỒNG KHƯƠNG                                          Sinh năm: 1983
CMND số       : 023 549 232 cấp tại CA Tp.HCM             
 1. Ông                 : LÊ HỒNG PHƯƠNG                                           Sinh năm: 1992
CMND số       : 024 688 210 cấp tại CA Tp.HCM
Cùng là con ông LÊ HỒNG PHÚC
Cùng thường trú        : 09 Lô C Cư xá Hưng Phú, Phường 10, Quận 8, TP.HCM
            Là con ông LÊ HỒNG PHÚC
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông LÊ HỒNG PHÚC.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông LÊ HỒNG PHÚC (sinh năm 1954) chết ngày 15/12/2014 (Theo giấy chứng tử số 110, quyển số 01/2014 do UBND Phường 3, Quận 8, Tp.HCM cấp ngày 15/12/2014).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là:
 1. Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 102/21/27A Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP.HCM theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 2691/2007/GCN do UBND Quận 8, Tp.HCM cấp ngày 31/12/2009;
 2. Quyền sở hữu đối với tài khoản số 76774659 tại Ngân hàng Thương mại Á Châu;
 3. Quyền sở hữu chiếc xe máy nhãn hiệu LIFAN, số máy: FMH3-10003193, số khung A-002735, biển số 52L6-5922 theo Giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số A1375097 do Công an TP.HCM cấp ngày 13/4/2001;
 4. Quyền sở hữu thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số P9 53824 do PGD Trung Sơn CN Tân Thuận NHTMCP Á Châu gửi ngày 27/03/2014.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông LÊ HỒNG PHÚC không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông LÊ HỒNG PHÚC gồm:
 • Cha của ông LÊ HỒNG PHÚC tên là LÊ VĂN BA chết trước ông LÊ HỒNG PHÚC, có giấy chứng tử kèm theo.
 • Mẹ của ông LÊ HỒNG PHÚC tên là HUỲNH THỊ HẬU            Sinh năm 1930
 • Vợ ông LÊ HỒNG PHÚC là  VÕ THỊ KIM LOAN                      Sinh năm: 1966
 • Ông LÊ HỒNG PHÚC có các người con như đã nêu trên
Bằng văn bản này, các ông, bà: HUỲNH THỊ HẬU, LÊ HỒNG KHƯƠNG và LÊ HỒNG PHƯƠNG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 102/21/27A Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, TP.HCM mà ông LÊ HỒNG PHÚC để lại theo luật định cho bà VÕ THỊ KIM LOAN.
Cũng bằng văn bản này, bà HUỲNH THỊ HẬU, bà VÕ THỊ KIM LOAN, ông LÊ HỒNG PHƯƠNG tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế Quyền sở hữu đối với tài khoản số 76774659 tại Ngân hàng Thương mại Á Châu; Quyền sở hữu chiếc xe máy biển số 52L6-5922; Quyền sở hữu thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số P9 53824 ngày 27/03/2014 mà ông LÊ HỒNG PHÚC để lại theo luật định cho ông LÊ HỒNG KHƯƠNG.
Bà VÕ THỊ KIM LOAN và ông LÊ HỒNG KHƯƠNG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông LÊ HỒNG PHÚC hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 8, TP.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 18
 • Hôm nay: 739
 • tháng này: 40463
 • Tổng lượt truy cập: 5181781