Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Ông ĐÀO VĂN NGHĨA

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  61/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2015
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: phần quyền sở hữu căn nhà tại địa chỉ số 16/79 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 02, QUẬN 3, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông ĐÀO VĂN NGHĨA để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Họ và tên       : NGUYỄN THỊ ĐÁNG                                          Sinh năm: 1934
CMND số       : 020 501 141 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 16/79 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 3, TP. HCM
Là vợ của ông ĐÀO VĂN NGHĨA
 1. Họ và tên       : ĐÀO VĂN NHƠN                                     Sinh năm: 1957
CMND số       : 020 501 147 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 16/79 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 3, TP. HCM
 1. Họ và tên       : ĐÀO BẠCH TRINH                                             Sinh năm: 1961
CMND số       : 020 501 142 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 16/79 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 3, TP. HCM
 1. Họ và tên       : NGUYỄN THỊ BẠCH MAI                                Sinh năm: 1965
CMND số       : 021 561 525 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú     : 16/79 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 3, TP. HCM
Cùng là con của ông ĐÀO VĂN NGHĨA
 1. Họ và tên       : ĐÀO BẠCH TUYẾT                                            Sinh năm: 1963
Là con của ông ĐÀO VĂN NGHĨA.
Bà ĐÀO BẠCH TUYẾT chết ngày 25/10/2004 (Có giấy chứng tử kèm theo).
Trước khi chết, bà ĐÀO BẠCH TUYẾT có chồng và con là:
 1. Họ và tên            : LƯU HỮU HIỆP                                       Sinh năm: 1959
CMND số           : 022 113 236 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú: 390/125 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
Là chồng của bà ĐÀO BẠCH TUYẾT và là con rể của ông ĐÀO VĂN NGHĨA
 1. Họ và tên            : LƯU ĐÀO TRÍ SANG                             Sinh năm: 1986
CMND số           : 023 948 343 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú           : 16/79 Nguyễn Thiện Thuật, P. 02, Quận 3, TP. HCM
 1. Họ và tên            : LƯU TRÍ GIÀU                                        Sinh năm: 1989
CMND số           : 024 426 008 cấp tại CA TP. HCM
Thường trú         : 16/79 Nguyễn Thiện Thuật, P.02, Quận 3, TP. HCM
Cùng là con của bà ĐÀO BẠCH TUYẾT và là cháu của ông ĐÀO VĂN NGHĨA.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế di sản do ông ĐÀO VĂN NGHĨA để lại.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông ĐÀO VĂN NGHĨA sinh năm 1931, chết ngày 29/6/1999 (Theo giấy chứng tử số 33, quyển số 01/1999 ngày 29/6/1999 của Ủy ban nhân dân Phường 02, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu căn nhà tại địa chỉ số 16/79 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (Theo Tờ bán nhà ngày 4/4/1963, trước bạ ngày 20/3/1964)
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông ĐÀO VĂN NGHĨA không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của Ông ĐÀO VĂN NGHĨA gồm:
 • Cha  của Ông ĐÀO VĂN NGHĨA chết trước Ông ĐÀO VĂN NGHĨA, không có giấy chứng tử.
 • Mẹ của Ông ĐÀO VĂN NGHĨA chết trước Ông ĐÀO VĂN NGHĨA, có giấy chứng tử.
 • Ông ĐÀO VĂN NGHĨA có vợ là bà NGUYỄN THỊ ĐÁNG.
 • Ông ĐÀO VĂN NGHĨA Và bà NGUYỄN THỊ ĐÁNG có các người con là: ĐÀO VĂN NHƠN, ĐÀO VĂN TRUNG, ĐÀO BẠCH TRINH, NGUYỄN THỊ BẠCH MAI, ĐÀO MINH HIẾU, ĐÀO BẠCH TUYẾT.
 • Ông ĐÀO VĂN TRUNG (chết ngày 29/4/2009) và ông ĐÀO MINH HIẾU (chết ngày 03/9/2011). Trước khi chết ông ĐÀO VĂN TRUNG và ông ĐÀO MINH HIẾU sống độc thân, không đăng ký kết hôn với ai, không có con, con nuôi, cha mẹ nuôi nên bà NGUYỄN THỊ ĐÁNG là mẹ ruột sẽ thừa hưởng phần di sản mà ông ĐÀO VĂN TRUNG và ông ĐÀO MINH HIẾU được thừa kế từ  ông ĐÀO VĂN NGHĨA theo luật định.
 • Bà ĐÀO BẠCH TUYẾT chết ngày 25/10/2004 (Có giấy chứng tử kèm theo). Trước khi chết, bà ĐÀO BẠCH TUYẾT có chồng là ông LƯU HỮU HIỆP và con là LƯU ĐÀO TRÍ SANG và LƯU TRÍ GIÀU. Do bà ĐÀO BẠCH TUYẾT chết sau cha là ông ĐÀO VĂN NGHĨA nên mẹ (bà NGUYỄN THỊ ĐÁNG), chồng và con của bà ĐÀO BẠCH TUYẾT sẽ thừa hưởng phần di sản bà ĐÀO BẠCH TUYẾT được thừa kế từ  ông ĐÀO VĂN NGHĨA theo luật định.
 • Do đó, những người thừa kế di sản do ông ĐÀO VĂN NGHĨA để lại gồm các ông, bà: ĐÀO VĂN NHƠN, ĐÀO BẠCH TRINH, NGUYỄN THỊ BẠCH MAI, NGUYỄN THỊ ĐÁNG, LƯU HỮU HIỆP, LƯU ĐÀO TRÍ SANG và LƯU TRÍ GIÀU.
(Kèm theo Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Tờ tường trình về quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của bà NGUYỄN THỊ ĐÁNG)
Bằng văn bản này, các ông, bà: ĐÀO VĂN NHƠN, ĐÀO BẠCH TRINH, NGUYỄN THỊ BẠCH MAI, LƯU HỮU HIỆP, LƯU ĐÀO TRÍ SANG và LƯU TRÍ GIÀU tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ Ông ĐÀO VĂN NGHĨA để lại theo luật định cho NGUYỄN THỊ ĐÁNG.
Bà NGUYỄN THỊ ĐÁNG ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế khác tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông ĐÀO VĂN NGHĨA hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 02, QUẬN 3, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 524
 • tháng này: 40248
 • Tổng lượt truy cập: 5181566