Thông báo niêm yết khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Bà VÕ THỊ THƠM

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 476  / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 02 tháng 12năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản thừa kế do bà NGUYỄN THỊ THƠM để lại là phần quyền, nghĩa vụ theo:
 • Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 22/07/2008 của UBND quận 4, thành phố Hồ Chí Minh về việc xác lập chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất và di chuyển toàn bộ căn nhà số 64/57/45/41 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4 ( thuộc thửa đất số 37R, tờ bản đồ số 10) để thực hiện dự án di dời, tháo dỡ và thu hồi đất xây dựng công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 2);
 • Quyết định số 3676/QĐ-UBND-HKH2 ngày 10/11/2014 của UBND quận 4, thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh bổ sung điều 1 của quyết định số định số 423/QĐ-UBND ngày 22/07/2008 của UBND quận 4 về việc xác lập chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất và di chuyển toàn bộ căn nhà số 64/57/45/41 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4 ( thuộc thửa đất số 37R, tờ bản đồ số 10) để thực hiện dự án bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 2), quận 4.
Kính gửi:       UBND PHƯỜNG 06, QUẬN 4, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà VÕ THỊ THƠM để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT

 1. Họ và tên       : NGUYỄN VĂN ĐỰC                   Sinh năm 1929.
CMND số      : 020 393 390 cấp tại Công an Tp.HCM.
 1. Họ và tên       : VÕ THỊ DUYÊN                           Sinh năm 1954.
CMND số      : 02 393 392 cấp tại Công an Tp.HCM.
Hộ chiếu số:  B7998347 cấp tại Việt Nam
 

 1.  Họ và tên      : VÕ THỊ NGỌC HƯƠNG            Sinh năm 1970.
CMND số      : 022 277 018 cấp tại Công an Tp.HCM.
Thường trú: 409 Ụ Cây, P.10, Q.8, TP. HCM

 1. Họ và tên       : VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG           Sinh năm 1972.
CMND số      : 022 289 470 cấp tại Công an Tp.HCM.
 1. Họ và tên       : VÕ HOÀNG MINH TUẤN         Sinh năm 1974.
CMND số      : 022 701 546 cấp tại Công an Tp.HCM.
Cùng thường trú: 150/15 Bis Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP. HCM
Theo quy định pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà VÕ THỊ THƠM.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà VÕ THỊ THƠM, sinh năm 1932, chết ngày 14/11/2011 (Theo Giấy chứng tử số 26/2012, ngày 24/5/2012 do UBND phường 6, Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế do bà NGUYỄN THỊ THƠM để lại là phần quyền, nghĩa vụ theo:

 • Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 22/07/2008 của UBND quận 4, thành phố Hồ Chí Minh về việc xác lập chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất và di chuyển toàn bộ căn nhà số 64/57/45/41 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4 ( thuộc thửa đất số 37R, tờ bản đồ số 10) để thực hiện dự án di dời, tháo dỡ và thu hồi đất xây dựng công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 2);
 • Quyết định số 3676/QĐ-UBND-HKH2 ngày 10/11/2014 của UBND quận 4, thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh bổ sung điều 1 của quyết định số định số 423/QĐ-UBND ngày 22/07/2008 của UBND quận 4 về việc xác lập chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất và di chuyển toàn bộ căn nhà số 64/57/45/41 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4 ( thuộc thửa đất số 37R, tờ bản đồ số 10) để thực hiện dự án bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 2), quận 4.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Bà VÕ THỊ THƠM không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Bà VÕ THỊ THƠM gồm:

 • Cha Mẹ của Bà VÕ THỊ THƠM chết trước Bà VÕ THỊ THƠM, không có giấy chứng tử.
 • Bà VÕ THỊ THƠM có chồng là ông  NGUYỄN VĂN ĐỰC.
 • Bà VÕ THỊ THƠM có các người con như đã nêu trên.
 • (Kèm theo Giấy khai sinh, tờ tường trình quan hệ nhân thân và Giấy cam kết của ông NGUYỄN VĂN ĐỰC)
Bằng văn bản này các ông, bà: VÕ THỊ DUYÊN, VÕ THỊ NGỌC HƯƠNG, VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG, VÕ THỊ MINH TUẤN tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phàn tài sản mình được thừa kế từ Bà VÕ THỊ THƠM để lại theo luật định cho Ông NGUYỄN VĂN ĐỰC.
      Ông NGUYỄN VĂN ĐỰC ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do các đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà VÕ THỊ THƠM hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND phường 6, Quận 4, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                   VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH

 • Như trên;                                            
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 565
 • tháng này: 40289
 • Tổng lượt truy cập: 5181607