Thông báo niêm yết khai nhận di sảnÔng NGÔ VĂN ĐỨC và bà TRẦN THỊ ĐỨC

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:   456  / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 17  tháng  11 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 93, tờ bản đồ số 5, địa chỉ nhà ở: 239/93/42 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông NGÔ VĂN ĐỨC và bà TRẦN THỊ ĐỨC để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
 1. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : NGÔ TRẦN ĐỨC DŨNG                                    Sinh năm: 1970
CMND số       : 022 244 703 cấp tại CA TP. HCM             
Thường trú      : 239/93/42 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
Là con của Ông NGÔ VĂN ĐỨC và bà TRẦN THỊ ĐỨC
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của Ông NGÔ VĂN ĐỨC và bà TRẦN THỊ ĐỨC.
 1. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGÔ VĂN ĐỨC chết tháng 03/1975, không có giấy chứng tử (Đính kèm tờ cam kết của ông NGÔ TRẦN ĐỨC DŨNG do Ủy ban nhân dân Phường 11, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh chứng thực).
Bà TRẦN THỊ ĐỨC chết ngày 23/9/1985 (Có giấy chứng tử kèm theo).
 1. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 93, tờ bản đồ số 5, địa chỉ nhà ở: 239/93/42 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 776347, số vào sổ cấp GCN: CH 11100/GCN ngày 10/4/2014 do Ủy ban nhân dân Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cấp; Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 11/11/2014).
 1. NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông NGÔ VĂN ĐỨC và bà TRẦN THỊ ĐỨC không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật di sản của Ông NGÔ VĂN ĐỨC và bà TRẦN THỊ ĐỨC gồm:
 • Cha và mẹ của Ông NGÔ VĂN ĐỨC và bà TRẦN THỊ ĐỨC chết trước Ông NGÔ VĂN ĐỨC và bà TRẦN THỊ ĐỨC, không có giấy chứng tử.
 • Từ sau khi ông NGÔ VĂN ĐỨC chết năm 1975, bà TRẦN THỊ ĐỨC sống độc thân, không chung sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn với ai cho đến khi chết
 • Ông NGÔ VĂN ĐỨC và bà TRẦN THỊ ĐỨC có một người con duy nhất là ông NGÔ TRẦN ĐỨC DŨNG.
(Đính kèm giấy khai sinh, Tờ cam kết và  tường trình về quan hệ nhân thân và Tờ cam kết của ông NGÔ TRẦN ĐỨC DŨNG).
Bằng văn bản này, Ông NGÔ TRẦN ĐỨC DŨNG đồng ý nhận di sản thừa kế do Ông NGÔ VĂN ĐỨC và bà TRẦN THỊ ĐỨC để lại theo luật định.
 1. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông NGÔ VĂN ĐỨC và bà TRẦN THỊ ĐỨC hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                   
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 618
 • tháng này: 40342
 • Tổng lượt truy cập: 5181660