Thông báo niêm yết khai nhận di sản thừa kế của ông Trần Thiện Khá

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 183/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 18 tháng 5 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản gồm:
Ø  Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/69/16 (số cũ: 121/2) Cô Bắc, phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM
Ø  Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 121/2A Cô Bắc, phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 1, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Trần Thiện Khá để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
1)     Ông                 : TRẦN THANH TẠO                                            Sinh năm: 1945
CMND số       : 025 970 565 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 186 Bến Vân Đồn, P. 5, Q. 4, TP HCM.
2)     Bà                   : TRẦN MỸ LẬP                                                     Sinh năm: 1947
CMND số       : 024 893 192 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 121/2 Cô Bắc, phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM
3)     Bà                   : TRẦN MINH SỰ                                                  Sinh năm: 1953
CMND số       : 020 114 535 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 1A Công Trường Hòa Bình, P. 19, Q. Bình Thạnh, TP HCM.
4)     Bà                   : TRẦN XUÂN NGHIỆP                                        Sinh năm: 1956
CMND số       : 024 893 647 cấp tại CA TP HCM             
5)     Bà                   : TRẦN KIM BÌNH                                                Sinh năm: 1962
CMND số       : 020 325 704 cấp tại CA TP HCM           
Cùng thường trú: 20/69/16 Cô Bắc, phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM
6)     Bà                   : TRẦN NGỌC ÁNH                                              Sinh năm: 1958
CMND số       : 020 281 996 cấp tại CA TP HCM                         
7)     Bà                   : TRẦN KIM THANH                                            Sinh năm: 1961
CMND số       : 020 325 703 cấp tại CA TP HCM             
8)     Ông                 : TRẦN THANH HẢI                                             Sinh năm: 1966
CMND số       : 021 875 424 cấp tại CA TP HCM             
Cùng thường trú: 121/2A Cô Bắc, phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM

9)     Ông                 : TRẦN MINH SANG                                             Sinh năm: 1959
CMND số       : 020 132 474 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú     : 128 Trần Khắc Chân, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP HCM.
Các ông, bà: TRẦN THANH TẠO, TRẦN MỸ LẬP, TRẦN MINH SỰ, TRẦN XUÂN NGHIỆP, TRẦN KIM BÌNH, TRẦN NGỌC ÁNH, TRẦN KIM THANH, TRẦN THANH HẢI, TRẦN MINH SANG đều là con của ông Trần Thiện Khá.
Theo quy định của pháp luật, những người có tên nêu trên là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Trần Thiện Khá.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Trần Thiện Khá sinh năm 1925, chết ngày 06/06/2005 theo Giấy chứng tử số 28, quyển số 01/2005 do Ủy ban nhân dân phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần tài sản của ông Trần Thiện Khá (bao gồm phần tài sản thuộc sở hữu của ông Trần Thiện Khá và phần tài sản ông Trần Thiện Khá được thừa kế từ bà Nguyễn Thị Củ) đối với các tài sản dưới đây:
1.      Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 20/69/16 (số cũ: 121/2) Cô Bắc, phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM theo:
-         Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 1059/2002 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, TP HCM cấp ngày 21/10/2002;
-         Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 12/12/2002;
-         Quyết định đổi số nhà số 1136/QĐ-UB-QLĐT ngày 05/04/2004 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, TP HCM.
2.      Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 121/2A Cô Bắc, phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM theo:
-         Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 1197/2002 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, TP HCM cấp ngày 06/11/2002;
-         Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 12/12/2002.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Trần Thiện Khá không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Trần Thiện Khá gồm:
- Cha và mẹ của ông Trần Thiện Khá là ông Trần Văn Thân và bà Trần Thị Thường, đều chết trước ông Trần Thiện Khá và không có giấy chứng tử. (Có Tờ tường trình và cam kết về quan hệ nhân thân kèm theo)
- Vợ của ông Trần Thiện Khá là bà Nguyễn Thị Cù. Bà Nguyễn Thị Cù đã chết năm 1986, chết trước ông Trần Thiện Khá. (Có giấy chứng tử và Tờ tường trình và cam kết về quan hệ nhân thân kèm theo)

- Ông Trần Thiện Khá có chín người con như đã nêu trên. (Có giấy khai sinh)
Bằng văn bản này, các ông, bà: TRẦN THANH TẠO, TRẦN MỸ LẬP, TRẦN MINH SỰ, TRẦN XUÂN NGHIỆP, TRẦN KIM BÌNH, TRẦN NGỌC ÁNH , TRẦN KIM THANH, TRẦN THANH HẢI và TRẦN MINH SANG (do bà TRẦN NGỌC ÁNH làm đại diện theo ủy quyền) đồng ý nhận di sản do ông Trần Thiện Khá để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Trần Thiện Khá hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 1, quận Phú Nhuận  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 694
  • tháng này: 40418
  • Tổng lượt truy cập: 5181736