Thông báo niêm yết khai nhận di sản thừa kế của ông Nguyễn Phùng Xuân và bà Triệu Thị Kế

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 199/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản
Là nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số: 90/58T5 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, Tp. HCM
Kính gửi:       UBND phường 2, quận 8, TP.HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định nhận được yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế như sau:
I.                   Nội dung về người để lại di sản (người chết) và di sản do người chết để lại:
1.                     Họ và tên người chết:
Ông : Nguyễn Phùng Xuân đã chết ngày 14/01/2004, Giấy chứng tử số 07/KT, quyển số 01/2004 do UBND phường 2, Quận 8, Tp. HCM cấp ngày 16/01/2004.
Bà: Triệu Thị Kế đã chết ngày 11/02/2007, giấy chứng tử số 12/KT, quyển số 01/2007, do UBND Phường 2, Quận 8 cấp ngày 12/02/2007.
Nơi thường trú cuối cùng: 90/58T5 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, Tp. HCM.
2. Di sản, nơi có di sản và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng:
Nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số: 90/58T5 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, Tp. HCM theo:
-       Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 575932, số vào sổ cấp GCN: CH02058 do Ủy ban nhân dân Quận 8, Tp. HCM cấp ngày 18/12/2014.
-       Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 23/12/2014.
II.               Nội dung khai về những người thừa kế di sản của ông Nguyễn Phùng Xuân và bà Triệu Thị Kế;
Theo khai nhận, ông Nguyễn Phùng Xuân và bà Triệu Thị Kế chết không để lại di chúc. Những người thừa kế theo luật ở hàng thừa kế thứ nhất của ông Xuân và bà bà Kế gồm có:
1.      Cha, mẹ của ông Nguyễn Phùng Xuân và bà Triệu Thị Kế:
Điều đã chết trước (theo cam kết của người khai di sản).
2.      Con của ông Nguyễn Phùng Xuân và bà Triệu Thị Kế:
2.1.           Họ tên:           NGUYỄN THỊ HIỆP                                  Sinh năm: 1954
CMND số:     020 236 610                                      Nơi cấp: CA TP.HCM
2.2.    Họ tên:             NGUYỄN TUYẾT LỢI                              Sinh năm: 1955
CMND số:     022 843 462                                      Nơi cấp: CA TP.HCM
2.3.    Họ tên:             NGUYỄN THANH TƯƠI              Sinh năm: 1960
CMND số:     021 340 182                         Nơi cấp: CA TP.HCM
2.4.    Họ tên:             NGUYỄN THỊ HƯỜNG                            Sinh năm: 1962
CMND số:     020 843 461                                      Nơi cấp: CA TP.HCM
Cùng thường trú tại: 90/58T5 Dương Bá Trạc, P. 2, Q. 8, Tp. HCM.
2.5.    Họ tên:             NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG                Sinh năm: 1966
CMND số:     021 651 591                                      Nơi cấp: CA TP.HCM 
Thường trú tại: 78/5N Quốc lộ 13, phường 26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
2.6.    Họ tên:             NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN                   Sinh năm: 1968
CMND số:     022 401 060                                      Nơi cấp: CA TP.HCM 
2.7.      Họ tên:           NGUYỄN THANH PHƯƠNG                  Sinh năm: 1972
CMND số:     022 431 345                                      Nơi cấp: CA TP.HCM 
Cùng thường trú tại: 90/58T5 Dương Bá Trạc, P. 2, Q. 8, Tp. HCM.
III . Nội dung khai về người được nhận di sản của ông Trần Chí Cao
07người có tên dưới đây (con của ông Xuân và bà Kế) nhận di sản là:
Nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số: 90/58T5 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, Tp. HCM theo:
-                      Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 575932, số vào sổ cấp GCN: CH02058 do Ủy ban nhân dân Quận 8, Tp. HCM cấp ngày 18/12/2014.
-                      Thông báo về việc nộp lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 23/12/2014.
1.      Bà              : NGUYỄN THỊ HIỆP                                 Sinh năm: 1954
2.      Bà              : NGUYỄN TUYẾT LỢI                            Sinh năm: 1955
3.      Ông           : NGUYỄN THANH TƯƠI                         Sinh năm: 1960
4.      Bà              : NGUYỄN THỊ HƯỜNG                          Sinh năm: 1962
5.      Bà              : NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG              Sinh năm: 1966
6.      Bà              : NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN                 Sinh năm: 1968
7.      Ông           : NGUYỄN THANH PHƯƠNG                Sinh năm: 1972
-         Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế hoặc những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên. Mọi tranh chấp khiếu nại hoặc tố cáo (nếu có) về việc bỏ sót người được hưởng di sản, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản xin lien hệ hoặc gửi thư đến
Văn phòng Công chứng Gia Định
Địa chỉ:  214/B11 đường Nguyễn Trãi , quận 01, TP.HCM
0906043919 – 0903731959 (Gặp C Oanh)
-         Nếu quá hạn  15 ngày kể từ ngày ký niêm yết mà Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến ý kiến hay đơn thư tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo, Văn Phòng công chứng Gia Định sẽ thực hiện việc chứng nhấn văn bản khai nhận di sản thừa kế trên theo quy định của pháp luật.
-         Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND phường 2, quận 8 trong việc niêm yết văn bản này tại địa phương.
Nơi nhận:      
- UBND phường 2, quận 8, Tp. HCM         VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH 
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 768
  • tháng này: 40492
  • Tổng lượt truy cập: 5181810