Thông báo niêm yết khai nhận di sản thừa kế của Ông HOÀNG ĐẮT THẮNG (HOANG SAMNANG)

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 194/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) tại thửa đất số: 515, Tờ bản đồ số 45, Địa chỉ: B4/5 Đường 6, khu phố Long Thuận, Phường Long Phước, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG LONG PHƯỚC, QUẬN 9, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông HOÀNG ĐẮT THẮNG (HOANG SAMNANG) để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I.  NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
·                                   Bà                   : HOÀNG HOA LÀI                                   Năm sinh : 1961
CMND số       : 025 321 643 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : B4/5 đường 6, khu phố Long Thuận, Phường Long Phước, Quận 9, Tp.HCM
Là em ruột ông HOÀNG ĐẮT THẮNG (HOANG SAMNANG).
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế thuộc hàng thứ hai của  ông Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang).
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông HOÀNG ĐẮT THẮNG (HOANG SAMNANG) (sinh năm 1948) chết ngày 05/07/2011. (Theo giấy chứng tử số 30/2011, quyển số 01, đăng ký tại UBND Phường Long Phước, Quận 9, Tp.HCM ngày 05/07/2011).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) tại thửa đất số: 515, Tờ bản đồ số 45, Địa chỉ: B4/5 Đường 6, khu phố Long Thuận, Phường Long Phước, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận số: BĐ 816750, số vào sổ cấp GCN: CH00963 do UBND Quận 9, Tp.HCM cấp ngày 28/12/2011.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất phần di sản của ông Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) gồm:
-         Cha ông Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) tên là TRAN NGHIA DAT, chết năm 1986 - không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
-         Mẹ ông Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang)  tên là HOANG RANG, chết năm 2005  (Có giấy chứng tử).
-         Lúc sinh thời đến lúc chết Ông Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) sống độc thân không đăng ký kết hôn cũng không sống chung như vợ chồng với ai, không có người con ruột, con nuôi nào khác (Theo cam kết của người khai di sản).
Những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) không còn ai. Do đó, những người thừa kế thuộc hàng thứ hai di sản của ông Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) gồm:
-         Ông bà Nội, ông bà Ngoại ông Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) chết trước ông Thắng từ lâu không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
-         Ông Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) không có con ruột, con nuôi nên không có cháu gọi bằng ông nội, ông ngoại (Theo cam kết của người khai di sản).
-         Ông Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) có 01 người em ruột duy nhất là bà HOÀNG HOA LÀI (Có sơ yếu lý lịch và giấy khai sinh).
Như vậy, người duy nhất thừa kế di sản do Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) để lại là bà Hoàng Hoa Lài.
Bằng văn bản này, bà HOÀNG HOA LÀI đồng ý nhận di sản thừa kế do Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Hoàng Đắt Thắng (Hoang Samnang) hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường Long Phước, Quận 9, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 603
  • tháng này: 40327
  • Tổng lượt truy cập: 5181645