Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông VŨ XUÂN THÁI

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:              / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày        tháng              năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số: 21, tờ bản đồ số: 50 (BĐĐC), địa chỉ: 385/1A Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông VŨ XUÂN THÁI để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : VŨ XUÂN PHÚC                                      Sinh năm        : 1950
CMND số       : 020 287 630              Cấp tại CA TP.HCM
 1. Ông                 : VŨ XUÂN LỘC                                         Sinh năm        : 1955
CMND số       : 021 585 641  Cấp tại CA TP.HCM
 1.  Bà                  : VŨ THỊ BÍCH THỦY                              Sinh năm        : 1957
CMND số       : 020 287 595  Cấp tại CA TP.HCM
Cùng thường trú: 385/1A Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
            Tất cả đều là con ông VŨ XUÂN THÁI (có giấy khai sinh, giấy chứng nhận hộ khẩu thường trú kèm theo)
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông VŨ XUÂN THÁI.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông VŨ XUÂN THÁI sinh năm: 1922, chết ngày 18/11/2008 (Theo giấy chứng tử số 131, quyển số I, do Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM cấp ngày 26/11/2008).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số: 21, tờ bản đồ số: 50 (BĐĐC), địa chỉ: 385/1A Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM, căn cứ theo các chứng từ sở hữu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 0216/SXD ngày 09/01/2004 do Sở xây dựng, Thành Phố Hồ Chí Minh cấp;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 18/02/2004.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông VŨ XUÂN THÁI không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông VŨ XUÂN THÁI gồm:
 • Cha của ông VŨ XUÂN THÁI tên là VŨ KHẮC MINH chết trước ông VŨ XUÂN THÁI không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân, giấy cam kết kèm theo).
 • Mẹ của ông VŨ XUÂN THÁI tên là LÊ THỊ GIẬU chết trước ông VŨ XUÂN THÁI không có giấy chứng tử (có tờ tường trình về quan hệ nhân thân, giấy cam kết kèm theo).
 • Vợ ông VŨ XUÂN THÁI là bà NGUYỄN THỊ BẰNG chết năm: 1962 (có giấy chứng tử, giấy khai sinh con kèm theo).
 • Ông VŨ XUÂN THÁI và bà NGUYỄN THỊ BẰNG có 03 người con như đã nêu trên (có giấy khai sinh, giấy chứng nhận hộ khẩu thường trú kèm theo).
 • Lúc sinh thời ông VŨ XUÂN THÁI không có cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con riêng (có giấy cam kết kèm theo).
Vậy những người được hưởng phần di sản thừa kế của ông VŨ XUÂN THÁI gồm các ông, bà: VŨ XUÂN PHÚC, VŨ XUÂN LỘC và bà VŨ THỊ BÍCH THỦY.
Bằng văn bản này, các ông, bà: VŨ XUÂN PHÚC, VŨ XUÂN LỘC và bà VŨ THỊ BÍCH THỦY đồng ý nhận di sản thừa kế do ông VŨ XUÂN THÁI để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông VŨ XUÂN THÁI hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 672
 • tháng này: 40396
 • Tổng lượt truy cập: 5181714