Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông Trần Duy Liêm

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 56 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Phần quyền sở hữu của  ông Trần Duy Liêm trong căn nhà tại địa chỉ: 740/39 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 1, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông TRẦN DUY LIÊM để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : PHẠM THỊ XANH                                               Sinh năm: 1928
CMND số       : 270 201 352 cấp tại CA Tỉnh Bà Rịa – Vũng  Tàu         
Thường trú     : Phú Hà, Mỹ Xuân, Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
            Là  vợ ông Trần Duy Liêm.
 1. Bà                   : TRẦN THỊ KIM ANH                                         Sinh năm: 1960
CMND số       : 023 589 018 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 157 Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 1, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM
 1. Ông                 : TRẦN KIẾN QUỐC                                             Sinh năm: 1962
CMND số       : 020 728 895 Cấp tại CA Tp.HCM          
Thường trú     : 740/39 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM
 1. Bà                   : TRẦN THỊ MINH KHÁNH                                Sinh năm: 1964
CMND số       : 020 728 897 cấp tại CA Tp.HCM           
Thường trú     : 144/124 Hàm Tử, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM
            Cùng là con ông Trần Duy Liêm.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Trần Duy Liêm.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông TRẦN DUY LIÊM (Sinh năm 1926) chết ngày 30/12/1981 (Theo giấy chứng tử ngày 16/11/1991 của UBND Xã Mỹ Xuân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu của  ông Trần Duy Liêm trong căn nhà tại địa chỉ: 740/39 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp.HCM, theo Giấy bán nhà ngày 02/11/1962, Trước bạ ngày 05/11/1962; Quyết định về việc đổi số nhà số 3440/QĐ-UBND ngày 20/06/2011 của UBND Quận 5, Tp.HCM; Đơn xin xác nhận số nhà của UBND Phường 1, Quận 5, Tp.HCM xác nhận ngày 11/10/2013.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Trần Duy Liêm không để lại Di chúc. Những người thừa kế theo pháp luật phần di sản ông Liêm gồm:
 • Cha của ông Trần Duy Liêm tên là TRẦN KHƯƠNG chết trước ông Liêm từ lâu không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
 • Mẹ của ông Trần Duy Liêm tên là: VĂN THỊ HẠO chết trước ông Liêm từ lâu không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
 • Vợ ông Trần Duy Liêm là bà PHẠM THỊ XANH, Sinh năm: 1928 (Có chứng thư hôn thú).           
 • Ông Trần Duy Liêm có 03 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
Những người được hưởng di sản thừa kế do ông Trần Duy Liêm để lại gồm: PHẠM THỊ XANH, TRẦN THỊ KIM ANH, TRẦN THỊ MINH KHÁNH, PHẠM KIẾN QUỐC.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Trần Duy Liêm hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 1, Quận 5, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 9
 • Hôm nay: 553
 • tháng này: 40277
 • Tổng lượt truy cập: 5181595