Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông Phạm Văn Bảnh và bà Nguyễn Thị Điểu

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 42/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số
360C/9 Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 1, QUẬN 4, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Phạm Văn Bảnh và bà Nguyễn Thị Điểu để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ NU                                                Sinh năm: 1959
CMND số       : 020 101 842 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 4.07B Lô M2, C/c số 1 Tôn Thất Thuyết, P. 1, Q. 4, TP HCM.
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ BẠC (NGUYEN BAC THI)     Sinh năm: 1960
Hộ chiếu số   : GJ831024 cấp tại Canada              
Cư trú tại        : Canada
 1. Ông                 : NGUYỄN VĂN DŨNG                                         Sinh năm: 1964
CMND số       : 300 314 738 cấp tại CA tỉnh Long An     
Thường trú     : 177 ấp Đông Nhì, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Ông NGUYỄN VĂN DŨNG hành động nhân danh cá nhân và làm đại diện theo ủy quyền cho bà NGUYỄN THỊ BẠC (NGUYEN BAC THI).
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ NHANH                                       Sinh năm: 1968
CMND số       : 024 057 506 cấp tại CA TP HCM                         
Thường trú     : 328/1 Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, TP HCM.
 1. Ông                 : NGUYỄN VĂN THẮNG                         Sinh năm: 1970
CMND số       : 300 625 922 cấp tại CA tỉnh Long An     
Thường trú     : ấp Đông Nhì, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
 1. Ông                 : NGUYỄN NGỌC LỢI                                          Sinh năm: 1975
CMND số       : 024 750 901 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 360C/9 Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, TP HCM.
Đều là con của ông Phạm Văn Bảnh và bà Nguyễn Thị Điểu.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Phạm Văn Bảnh và bà Nguyễn Thị Điểu.

II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Phạm Văn Bảnh sinh năm 1938, chết ngày 03/04/2012 theo Giấy chứng tử số 18, quyển số 01/2012 do UBND P. 1, Q. 4, TP HCM cấp.
Bà Nguyễn Thị Điểu sinh năm 1937, chết ngày 18/12/2008 theo Giấy chứng tử số 57T, quyển số 01/2008 do UBND P. 1, Q. 4, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 360C/9 Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, TP HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 0837/2007/UBND.GCN do UBND Quận 4 TP HCM cấp ngày 07/08/2007;
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 15/12/2006.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Phạm Văn Bảnh và bà Nguyễn Thị Điểu không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Phạm Văn Bảnh và bà Nguyễn Thị Điểu gồm:
 • Cha và mẹ của ông Phạm Văn Bảnh là ông Phạm Văn Ninh và bà Nguyễn Thị Ấu, đều chết trước ông Phạm Văn Bảnh và không có giấy chứng tử. (Có Giấy cam kết kèm theo)
 • Cha và mẹ của bà Nguyễn Thị Điểu là ông Nguyễn Văn Kỳ và bà Dương Thị Biếc, đều chết trước bà Nguyễn Thị Điểu và không có giấy chứng tử. (Có Giấy cam kết kèm theo)
 • Ông Phạm Văn Bảnh và bà Nguyễn Thị Điểu là vợ chồng. (Có Giấy chứng nhận kết hôn kèm theo)
 • Ông Phạm Văn Bảnh và bà Nguyễn Thị Điểu có các người con như đã nêu trên (Đính kèm giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN THỊ NU, NGUYỄN THỊ BẠC (NGUYEN BAC THI), NGUYỄN VĂN DŨNG (Ông NGUYỄN VĂN DŨNG hành động nhân danh cá nhân và làm đại diện theo ủy quyền cho bà NGUYỄN THỊ BẠC -NGUYEN BAC THI), NGUYỄN THỊ NHANH, NGUYỄN VĂN THẮNG và NGUYỄN NGỌC LỢI đồng ý nhận di sản thừa kế do ông Phạm Văn Bảnh và bà Nguyễn Thị Điểu để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Văn Bảnh và bà Nguyễn Thị Điểu hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 1, quận 4 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 20
 • Hôm nay: 723
 • tháng này: 40447
 • Tổng lượt truy cập: 5181765