Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông Phạm Nam Tấn, bà Mai Thị Hạnh và ông Phạm Văn Cường

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 127 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 538; tờ bản đồ số 56; địa chỉ: 128A Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG PHÚ THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Phạm Nam Tấn, bà Mai Thị Hạnh và ông Phạm Văn Cường để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                    : PHẠM THỊ MINH                                                Sinh năm: 1941
CMND số       : 020 056 050 cấp tại CA TP HCM              
Thường trú      : 119B Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM.
 1. Bà                    : PHẠM THỊ NGUYỆT                                          Sinh năm: 1944
CMND số       : 273 007 409 cấp tại CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu              
Thường trú      : ấp Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 1. Bà                    : PHẠM MINH TÂM                                              Sinh năm: 1948
CMND số       : 020 120 623 cấp tại CA TP HCM              
Thường trú      : 48/5-7 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM.
 1. Bà                    : PHẠM THU HƯƠNG                                          Sinh năm: 1950
CMND số       : 020 089 962 cấp tại CA TP HCM              
Thường trú      : 30B Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q. 1, TP HCM.
 1. Bà                    : PHẠM THỊ LAN                                                   Sinh năm: 1952
CMND số       : 020 521 134 cấp tại CA TP HCM              
Thường trú      : 62/7 Nguyễn Kim, P. 6, Q. 10, TP HCM.
 1. Bà                    : PHẠM THỊ THÚY                                                Sinh năm: 1953
CMND số       : 023 502 676 cấp tại CA TP HCM              
Thường trú      : 239/7 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, TP HCM.
 1. Ông                 : PHẠM VĂN HÙNG                                              Sinh năm: 1955
CMND số       : 020 507 011 cấp tại CA TP HCM              
Thường trú      : 38/2A Đường số 1, Kp14, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP HCM
 1. Bà                    : PHẠM THỊ XUÂN HỢI                           Sinh năm: 1959
CMND số       : 020 677 166 cấp tại CA TP HCM              
Thường trú      : 48 Trần Phú, P. 4, Q. 5, TP HCM.
Những người có tên nêu trên đều là con của ông Phạm Nam Tấn và bà Mai Thị Hạnh. Ngoài ra, ông Phạm Nam Tấn và bà Mai Thị Hạnh còn có một người con là:
 1. Ông                 : PHẠM VĂN CƯỜNG                                          Sinh năm: 1946  
Chết ngày       : 24/10/2010
Ông Phạm Văn Cường có vợ là bà Đặng Thị Thanh Cầm (Đặng Thị Cầm, Đặng Thanh Cầm).  
Ông Phạm Văn Cường và bà Đặng Thị Thanh Cầm (Đặng Thị Cầm, Đặng Thanh Cầm) có ba người con là:
 1. Bà                    : PHẠM THU HẰNG                                              Sinh năm: 1973
CMND số       : 022 675 001 cấp tại CA TP HCM              
Thường trú      : 13.16 Chung cư 654/6 Lạc Long Quân, P. 9, Q. Tân Bình, TP HCM.
 1. Ông                 : PHẠM THANH BÌNH                                          Sinh năm: 1975
CMND số       : 023 065 257 cấp tại CA TP HCM              
Thường trú      : 62/1 Nguyễn Kim, P. 6, Q. 10, TP HCM.
 1. Ông                 : PHẠM THANH HÒA                                           Sinh năm: 1977
CMND số       : 023 065 256 cấp tại CA TP HCM              
Thường trú      : 13.10 Chung cư 654/6 Lạc Long Quân, P. 9, Q. Tân Bình, TP HCM.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Phạm Nam Tấn sinh năm 1913, chết ngày 29/05/1992 theo Giấy chứng tử số 36/1992, quyển số 01 do UBND P. 18, Q. Tân Bình, TP HCM cấp.
Bà Mai Thị Hạnh sinh năm 1921, chết ngày 20/08/2011 theo Giấy chứng tử số 68, quyển số 01/2011 do UBND P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM cấp.
Ông Phạm Văn Cường sinh năm 1946, chết ngày 24/10/2010 theo Giấy chứng tử số 53, quyển số 01/2010 do UBND P. 6, Q. 10, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 538; tờ bản đồ số 56; địa chỉ: 128A Đỗ Bí, P. Phú Thạnh,   Q. Tân Phú, TP HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 571019, số vào sổ cấp GCN: CH00767 do UBND Quận Tân Phú, TP HCM cấp ngày 20/06/2013;
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 09/02/2015.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Di sản do ông Phạm Nam Tấn để lại là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 538; tờ bản đồ số 56; địa chỉ: 128A Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM:
Những người thừa kế phần di sản của ông Phạm Nam Tấn gồm:
 • Cha và mẹ của ông Phạm Nam Tấn không rõ họ tên, đều chết trước ông Phạm Nam Tấn và không có giấy chứng tử. (Có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân kèm theo)
 • Vợ của ông Phạm Nam Tấn là bà Mai Thị Hạnh (không có hôn thú - có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân kèm theo)
 • Ông Phạm Nam Tấn và bà Mai Thị Hạnh có 09 người con là: PHẠM VĂN CƯỜNG, PHẠM THỊ NGUYỆT, PHẠM MINH TÂM, PHẠM THU HƯƠNG, PHẠM THỊ LAN, PHẠM THỊ THÚY, PHẠM VĂN HÙNG, PHẠM THỊ XUÂN HỢI và PHẠM THỊ MINH. (Đính kèm giấy khai sinh)
Như vậy, những người thừa kế di sản do ông Phạm Nam Tấn để lại là các ông, bà: MAI THỊ HẠNH, PHẠM THỊ MINH, PHẠM THỊ NGUYỆT, PHẠM MINH TÂM, PHẠM THU HƯƠNG, PHẠM THỊ LAN, PHẠM THỊ THÚY, PHẠM VĂN HÙNG, PHẠM THỊ XUÂN HỢI và PHẠM VĂN CƯỜNG.
 1. Di sản do ông Phạm Văn Cường để lại là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Cường được thừa kế từ cha là ông Phạm Nam Tấn tại thửa đất số 538; tờ bản đồ số 56; địa chỉ: 128A Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời, ông Phạm Văn Cường không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Phạm Văn Cường gồm:
 • Cha của ông Phạm Văn Cường là ông Phạm Nam Tấn (chết trước ông Phạm Văn Cường như đã nêu trên)
 • Mẹ của ông Phạm Văn Cường là bà Mai Thị Hạnh. (Có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân kèm theo)
 • Vợ của ông Phạm Văn Cường là bà Đặng Thị Thanh Cầm (Đặng Thị Cầm, Đặng Thanh Cầm). Bà Đặng Thị Thanh Cầm đã chết năm 2005, chết trước ông Phạm Văn Cường. (Có Giấy khai kết hôn và Giấy chứng tử kèm theo)
 • Ông Phạm Văn Cường có ba người con là PHẠM THU HẰNG, PHẠM THANH BÌNH, PHẠM THANH HÒA. (Đính kèm giấy khai sinh).
Như vậy, những người thừa kế di sản do ông Phạm Văn Cường để lại là các ông, bà: MAI THỊ HẠNH, PHẠM THU HẰNG, PHẠM THANH BÌNH PHẠM THANH HÒA.
 1. Di sản do bà Mai Thị Hạnh để lại là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc phần sở hữu của bà Mai Thị Hạnh và phần tài sản bà Hạnh được thừa kế từ chồng là ông Phạm Nam Tấn và từ con là ông Phạm Văn Cường tại thửa đất số 538; tờ bản đồ số 56; địa chỉ: 128A Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM:
Những người thừa kế phần di sản của bà Mai Thị Hạnh gồm:
 • Cha và mẹ của bà Mai Thị Hạnh không rõ họ tên, đều chết trước bà Mai Thị Hạnh và không có giấy chứng tử. (Có Tờ tường trình và cam kết về nhân thân kèm theo)
 • Chồng của bà Mai Thị Hạnh là ông Phạm Nam Tấn và không có hôn thú. Ông Phạm Nam Tấn đã chết năm 1992, chết trước bà Mai Thị Hạnh. (như đã nêu trên)
 • Ông Phạm Nam Tấn và bà Mai Thị Hạnh có 09 người con là: PHẠM VĂN CƯỜNG, PHẠM THỊ NGUYỆT, PHẠM MINH TÂM, PHẠM THU HƯƠNG, PHẠM THỊ LAN, PHẠM THỊ THÚY, PHẠM VĂN HÙNG, PHẠM THỊ XUÂN HỢI và PHẠM THỊ MINH. (Đính kèm giấy khai sinh và giấy chứng tử)
Ông PHẠM VĂN CƯỜNG chết trước bà Mai Thị Hạnh nên ba người con của ông Phạm Văn Cường là: PHẠM THU HẰNG, PHẠM THANH BÌNH, PHẠM THANH HÒA thừa kế thế vị di sản do bà Mai Thị Hạnh để lại.
Như vậy, những người thừa kế di sản do bà Mai Thị Hạnh để lại là các ông, bà: PHẠM THỊ MINH, PHẠM THỊ NGUYỆT, PHẠM MINH TÂM, PHẠM THU HƯƠNG, PHẠM THỊ LAN, PHẠM THỊ THÚY, PHẠM VĂN HÙNG, PHẠM THỊ XUÂN HỢI, PHẠM THU HẰNG, PHẠM THANH BÌNH PHẠM THANH HÒA.
Bằng văn bản này, các ông, bà: PHẠM THỊ MINH, PHẠM THỊ NGUYỆT, PHẠM MINH TÂM, PHẠM THU HƯƠNG, PHẠM THỊ LAN, PHẠM THỊ THÚY, PHẠM VĂN HÙNG, PHẠM THỊ XUÂN HỢI, PHẠM THU HẰNG, PHẠM THANH BÌNH  PHẠM THANH HÒA đồng ý nhận di sản thừa kế do ông Phạm Nam Tấn, bà Mai Thị Hạnh và ông Phạm Văn Cường để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Nam Tấn, bà Mai Thị Hạnh và ông Phạm Văn Cường hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phú Thạnh, quận Tân Phú trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                   
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 699
 • tháng này: 40423
 • Tổng lượt truy cập: 5181741