Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông PHẠM VĂN XỨNG và bà HUỲNH KIM LIÊNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 06/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
 Nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 527/21 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP.HCM
Kính gửi:   UBND Phường 1, Quận 8, TP.HCM.
        UBND Phường 2, Quận 8, TP.HCM.
 
Văn phòng Công chứng Gia Định nhận được yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế như sau:
 1. Nội dung về người để lại di sản (người chết) và di sản do người chết để lại:
 1. Họ và tên người chết:
Ông: PHẠM VĂN XỨNG chết ngày 14/02/2006  theo giấy chứng tử số 14/KT, quyển số 01/2006 do UBND Phường 2, Quận 8, TP. HCM cấp ngày 14/02/2006.
Bà: HUỲNH KIM LIÊNG đã chết năm ngày 08/08/1986 theo giấy  chứng tử số 19, quyển số: 01/1986, do UBND Phường 2, Quận 8, TP. HCM cấp ngày 08/08/1986.
Nơi thường trú cuối cùng:100A/6 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, Tp. HCM
 1. Di sản, nơi có di sản và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng:
Nhà ở tại địa chỉ số 83527/21 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP.HCM theo:
 • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở và Quyền Sử Dụng Đất Ở, hồ sơ gốc số: 06028/2004 do Ủy Ban Nhân Dân Quận 8 cấp ngày 04/05/2004.
 • Tờ Khai Lệ Phí Trước Bạ ngày 24/03/2005
 1. Nội dung khai về những người thừa kế di sản của ông PHẠM VĂN XỨNG và bà HUỲNH KIM LIÊNG:
Theo khai nhận, ông PHẠM VĂN XỨNG và bà HUỲNH KIM LIÊNG chết không để lại di chúc. Những người thừa kế theo luật ở hàng thừa kế thứ nhất của ông, bà gồm có:
 1. Cha, mẹ của ông PHẠM VĂN XỨNG và bà HUỲNH KIM LIÊNG:
Điều đã chết trước ông Xứng và bà Liêng (theo cam kết của người khai nhận di sản).
 1. Con của PHẠM VĂN XỨNG và bà HUỲNH KIM LIÊNG:
Họ tên: PHẠM THỊ THỜI             Sinh năm: 1961
CMND số: 020 918 591      Nơi cấp: CA TP.HCM
Họ tên: PHẠM KIM THỲ             Sinh năm: 1973
CMND số: 023 219 615      Nơi cấp: CA TP.HCM
Họ tên: PHẠM NGỌC VINH                    Sinh năm: 1975
CMND số: 022 817 822      Nơi cấp: CA TP.HCM
Họ tên: PHẠM THỊ NGỌC BÍCH           Sinh năm: 1980
CMND số: 023 372 127      Nơi cấp: CA TP.HCM
Họ tên: PHẠM THỊ HỒNG ÁNH Sinh năm: 1971
CMND số: 022 431 266      Nơi cấp: CA TP.HCM
Cùng thường trú tại: 100A/8A Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP.HCM
III . Nội dung khai về người được nhận di sản của PHẠM VĂN XỨNG và bà HUỲNH KIM LIÊNG::
 1. người có tên dưới đây (con ông  XỨNG và bà LIÊNG) nhận di sản là:
Nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 527/21 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP.HCM theo:
 • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở và Quyền Sử Dụng Đất Ở, hồ sơ gốc số: 06028/2004 do Ủy Ban Nhân Dân Quận 8 cấp ngày 04/05/2004.
 • Tờ Khai Lệ Phí Trước Bạ ngày 24/03/2005.
 1. Bà: PHẠM THỊ THỜI             
 2. Bà: PHẠM KIM THỲ             
 3. Ông: PHẠM NGỌC VINH                 
 4. Bà: PHẠM THỊ NGỌC BÍCH
 5. Bà: PHẠM THỊ HỒNG ÁNH
 • Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế hoặc những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên. Mọi tranh chấp khiếu nại hoặc tố cáo (nếu có) về việc bỏ sót người được hưởng di sản, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản xin lien hệ hoặc gửi thư đến
Văn phòng Công chứng Gia Định
Địa chỉ:  214/B11 đường Nguyễn Trãi , quận 01, TP.HCM
0906043919 – 0903731959 (Gặp C Oanh)
 • Nếu quá hạn  15 ngày kể từ ngày ký niêm yết mà Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến ý kiến hay đơn thư tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo, Văn Phòng công chứng Gia Định sẽ thực hiện việc chứng nhấn văn bản khai nhận di sản thừa kế trên theo quy định của pháp luật.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND phường 1, quận 8 và UBND Phường 2, quận 8 trong việc niêm yết văn bản này tại địa phương.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- UBND Phường 1, Quận 8, TP.HCM.
- UBND Phường 2, Quận 8, TP.HCM.                           
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 533
 • tháng này: 40257
 • Tổng lượt truy cập: 5181575