Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông PHẠM VĂN NỮA

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 120/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 5, địa chỉ: Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Kính gửi:                  UBND PHƯỜNG PHÚ MỸ, QUẬN 7, TP. HCM.
UBND THỊ TRẤN NHÀ BÈ, HUYỆN NHÀ BÈ, TP.HCM
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông PHẠM VĂN NỮA để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
Ông                 : PHẠM HỒNG THANH                                       Sinh năm: 1982
CMND số       : 023 531 525 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú      : 67/1 tổ 6, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp.HCM
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế theo di chúc của ông PHẠM VĂN NỮA.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông PHẠM VĂN NỮA (sinh năm 1927) chết ngày 29/10/2013 (Theo giấy chứng tử số 34, quyển số 01/2013 do UBND Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp.HCM cấp ngày 29/10/2013).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 99, tờ bản đồ số 5, địa chỉ: Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G 906607, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 00197 QSDĐ/05QĐ/H.97 do UBND huyện Nhà Bè Tp.HCM cấp ngày 18/3/1997.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông PHẠM VĂN NỮA để lại Di chúc số 003046 do Văn phòng công chứng Gia Định Tp.HCM chứng nhận ngày 18/5/2010, theo di chúc này, di sản thừa kế thuộc quyền thừa kế của ông PHẠM HỒNG THANH. Những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông PHẠM VĂN NỮA gồm:
  • Cha của ông PHẠM VĂN NỮA tên là PHẠM VĂN THIỆN, chết trước ông PHẠM VĂN NỮA, không có giấy chứng tử.
  • Mẹ của ông PHẠM VĂN NỮA tên là bà TRẦN THỊ TÁM, chết trước ông PHẠM VĂN NỮA, không có giấy chứng tử.
  • Ông PHẠM VĂN NỮA sống độc thân, không có đăng ký kết hôn với ai.           
  • Ông PHẠM VĂN NỮA không có đứa con ruột, con nuôi nào.
Bằng văn bản này, ông PHẠM HỒNG THANH đồng ý nhận di sản thừa kế do ông PHẠM VĂN NỮA để lại theo di chúc như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông ông PHẠM VĂN NỮA hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường Phú Mỹ, Quận 7, và UBND Thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                   
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 536
  • tháng này: 40260
  • Tổng lượt truy cập: 5181578