Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông Nguyễn Văn Nhơn và bà Lê Thị Quới

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 209/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 111/49 Trần Bình Trọng, P. 2, Q. 5, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 2, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Nhơn và bà Lê Thị Quới để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
Ông                 : NGUYỄN MINH LÂM                                         Sinh năm: 1963
CMND số       : 020 742 848 cấp tại CA TP HCM              
Thường trú      : 111/49 Trần Bình Trọng, P. 2, Q. 5, TP HCM.
            Là người được thừa kế di sản theo di chúc của ông Nguyễn Văn Nhơn và bà Lê Thị Quới.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Nguyễn Văn Nhơn sinh năm 1924, chết ngày 28/07/2010 theo Giấy chứng tử số 68/2010, quyển số 01/2010 do Ủy ban nhân dân Phường 2, Quận 5, TP HCM cấp.
Bà Lê Thị Quới sinh năm 1923, chết ngày 05/05/2015 theo Giấy chứng tử số 31/2015, quyển số 01/2015 do Ủy ban nhân dân Phường 2, Quận 5, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số 111/49 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, TP HCM căn cứ theo:
  • Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 969/GCN-NĐ.5 ngày 08/09/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 5 TP HCM cấp;
  • Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 23/09/2004.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Văn Nhơn và bà Lê Thị Quới có để lại Di chúc do Ủy ban nhân dân Phường 2, Quận 5, TP HCM chứng thực số 04, quyển số 01 TP/CC-SCT/DCTC/2004 ngày 24/06/2004. Ông Nguyễn Minh Lâm là người thừa kế theo di chúc của ông Nguyễn Văn Nhơn và bà Lê Thị Quới. Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc của ông Nguyễn Văn Nhơn và bà Lê Thị Quới gồm:
  • Cha và mẹ của ông Nguyễn Văn Nhơn là ông Nguyễn Văn Danh (đã chết năm 1965) và bà Nguyễn Thị Sang (đã chết năm 1945).
  • Cha và mẹ của bà Lê Thị Quới là ông Lê Văn Lương (đã chết năm 1946) và bà Giang Thị Bạch (đã chết năm 1974).
  • Ông Nguyễn Văn Nhơn và bà Lê Thị Quới là vợ chồng.
Ông Nguyễn Văn Nhơn và bà Lê Thị Quới  không có con chưa thành niên hoặc con đã thành niên không có khả năng lao động.
(Có Giấy cam kết kèm theo)
Bằng văn bản này, ông Nguyễn Minh Lâm đồng ý nhận di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Nhơn và bà Lê Thị Quới để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Nhơn và bà Lê Thị Quới hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 2, quận 5 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                   
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 521
  • tháng này: 40245
  • Tổng lượt truy cập: 5181563