Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông Nguyễn Văn Mạnh và bà Lý Thị Chính

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:    464 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 21  tháng  11  năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Nhà ở và quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 490/3 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, TP.HCM
 
Kính gửi:       UBND Phường 7, Quận 5, TP.HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định nhận được yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế như sau:
 1. Nội dung về người để lại di sản (người chết) và di sản do người chết để lại:
 1. Họ và tên người chết:
Ông: NGUYỄN VĂN MẠNH chết ngày 29/02/2004 theo giấy chứng tử số 19/CT/04, quyển số 01/P7 do UBND phường 7, quận 5, TP. HCM cấp ngày 01/03/2004.
Bà: LÝ THỊ CHÍNH đã chết ngày 11/6/2005 2004 theo giấy chứng tử số 46/CT/05, quyển số 01/P7 do UBND phường 7, quận 5, TP. HCM cấp ngày 13/6/2005.
Cùng nơi thường trú cuối cùng: 490/3 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, TP.HCM
 1. Di sản, nơi có di sản và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng:
Nhà ở và quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 490/3 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, TP.HCM
theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 30097/2001 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/12/2001; đã trước bạ.
II. Nội dung khai về những người thừa kế di sản của ông Nguyễn Văn Mạnh và bà Lý Thị Chính:
Theo khai nhận, ông Nguyễn Văn Mạnh và bà Lý Thị Chính chết không để lại di chúc. Những người thừa kế theo luật ở hàng thừa kế thứ nhất của ông gồm có:
 1. Cha, mẹ của ông Nguyễn Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Chính:
Đều chết trước ông Mạnh và bà Chính (theo cam kết của người khai di sản).
 1. Con của ông Nguyễn Văn Mạnh và bà Lý Thị Chính:
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG VÂN.                                  Sinh năm: 1949
CMND số: 021 474 257      Cấp ngày: 26/05/2012         Nơi cấp: CA TP.HCM
 Thường trú tại: 409/3 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, Tp. HCM
III . Nội dung khai về người được nhận di sản của ông Nguyễn Văn Mạnh và bà Lý Thị Chính:
01 người có tên dưới đây ( con của ông Mạnh và bà Chính) nhận di sản là:
Nhà ở và quyền sử dụng đất tại địa chỉ 490/3 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, TP.HCM
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 30097/2001 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/12/2001; đã trước bạ.
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG VÂN                                   Sinh năm: 1949
 • Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế hoặc những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên. Mọi tranh chấp khiếu nại hoặc tố cáo (nếu có) về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản xin lien hệ hoặc gửi thư đến
Văn phòng Công chứng Gia Định
Địa chỉ:  214/B11 đường Nguyễn Trãi , quận 01, TP.HCM
0906043919 – 0903731959 (Gặp C Oanh)
 • Nếu quá hạn  15 ngày kể từ ngày ký niêm yết mà Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến ý kiến hay đơn thư tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo, Văn Phòng công chứng Gia Định sẽ thực hiện việc chứng nhấn văn bản khai nhận di sản thừa kế trên theo quy định của pháp luật.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 7, Quận 5, trong việc niêm yết văn bản này tại địa phương.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- UBND Phường 7, Quận 5, TP.HCM.                                                   
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 525
 • tháng này: 40249
 • Tổng lượt truy cập: 5181567