Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông Nguyễn Văn Hùng và bà Hồ Thị Lắc

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 41 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sử dụng đất (có tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số: 27, Tờ bản đồ số: 8 BĐĐC P6/Q5, Địa chỉ: Số nhà 117/3/15 Đường An Bình, Phường 6, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 6, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông NGUYỄN VĂN HÙNG và bà HỒ THỊ LẮC để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : NGUYỄN VĂN SANG                                         Sinh năm: 1952
CMND số       : 020 730 931 Cấp tại CA Tp.HCM          
 1. Bà                   : HỒ THỊ NGUYỆT                                                Sinh năm: 1953
CMND số       : 020 730 328 cấp tại CA Tp.HCM             
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ MAI                                             Sinh năm: 1959
CMND số       : 020 730 288 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ SƯƠNG                                       Sinh năm: 1963
CMND số       : 020 730 289 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông                 : HỒ KIM MINH                                                    Sinh năm: 1966
CMND số       : 021 917 194 Cấp tại CA Tp.HCM          
Cùng thường trú: 117/3/15 An Bình, Phường 6, Quận 5, Tp.HCM
            Cùng là con ông Nguyễn Văn Hùng và bà Hồ Thị Lắc
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông Nguyễn Văn Hùng và bà Hồ Thị Lắc.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 1. Bà HỒ THỊ LẮC (Sinh năm: 1932), chết ngày 28/07/2000 (Theo giấy chứng tử số: 29/P6, Quyển số: 01/2000 do UBND Phường 6, Quận 5, Tp.HCM cấp ngày 28/07/2000).
 2. Ông NGUYỄN VĂN HÙNG (Sinh năm 1925) chết ngày 14/10/2002 (Theo giấy chứng tử số 65/P6, Quyển số: 01/2002 do UBND Phường 6, Quận 5, Tp.HCM cấp ngày 15/10/2002).
Cùng có nơi thường trú cuối cùng: 117/3/15 An Bình, Phường 6, Quận 5, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất (có tài sản gắn liền với đất) tại thửa đất số: 27, Tờ bản đồ số: 8 BĐĐC P6/Q5, Địa chỉ: Số nhà 117/3/15 Đường An Bình, Phường 6, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 008211, Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H02324 do UBND Quận 5, Tp.HCM cấp ngày 28/06/2006; Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 12/07/2006.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Nguyễn Văn Hùng và bà Hồ Thị Lắc không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Hùng, bà Lắc gồm:
 • Cha Mẹ của ông Nguyễn Văn Hùng đã chết trước năm 1975 không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).
 • Cha Mẹ của bà Hồ Thị Lắc đã chết trước năm 1975 không có giấy chứng tử (Theo cam kết của người khai di sản).  
 • Ông Nguyễn Văn Hùng và bà Hồ Thị Lắc có 06 người con gồm: NGUYỄN VĂN SANG, HỒ THỊ NGUYỆT, NGUYỄN THỊ MAI, NGUYỄN VĂN THU, NGUYỄN THỊ SƯƠNG, HỒ KIM MINH. Trong đó ông NGUYỄN VĂN THU, Chết năm: 2003 (Có giấy chứng tử). Lúc sinh thời đến lúc chết ông Thu sống độc thân, không có con ruột, con nuôi nào (Theo cam kết của người khai di sản).
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN VĂN SANG, HỒ THỊ NGUYỆT, NGUYỄN THỊ MAI, NGUYỄN THỊ SƯƠNG, HỒ KIM MINH đồng ý nhận di sản thừa kế do ông Nguyễn Văn Hùng và bà Hồ Thị Lắc để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Hùng và bà Hồ Thị Lắc hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận 5, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 539
 • tháng này: 40263
 • Tổng lượt truy cập: 5181581