Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông Nguyễn Văn Chớp

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 52/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày09 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
Là phần thuộc quyền của ông Nguyễn Văn Chớp đối với nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại chỉ số căn hộ số 10/31 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP.HCM.
Kính gửi:   UBND Phường 3, Quận 8, TP.HCM.
                          UBND Xã Hưng Long, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định nhận được yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế như sau:
 1. Nội dung về người để lại di sản (người chết) và di sản do người chết để lại:
 1. Họ và tên người chết:
Ông : Nguyễn Văn Chớp, sinh năm 1948 chết ngày 28/12/2007  theo giấy chứng tử số 73, quyển số 01/2007, do UBND xã Hưng Long, huyện Binhd, TP. HCM cấp.
Nơi thường trú cuối cùng: B18/16 Ấp 2, xã Hưng Long, huyên Bình Chánh, tp.HCM.
 1. Di sản, nơi có di sản và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng:
Là phần thuộc quyền của ông Nguyễn Văn Chớp  đối với nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại chỉ số 10/31 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP.HCM theo: Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở và Quyền Sử Dụng Đất hồ sơ gốc số: 00126/2002 do Ủy Ban Nhân Dân quận 8 cấp ngày 14/05/2002, đã trước bạ.
 1. Nội dung khai về những người thừa kế di sản của ông Nguyễn Văn Chớp:
Theo khai nhận, ông Nguyễn Văn Chớp chết không để lại di chúc. Những người thừa kế theo luật ở hàng thừa kế thứ nhất của ông gồm có:
Cha, mẹ của ông Nguyễn Văn Chớp:
Ông : Nguyễn Văn Lô. Chết năm: 1963( chết trước ông  Chớp)
Bà:    Nuyễn Thị Năm. Sinh năm: 1925.
Từ khi đủ tuổi kết hôn đến khi chết ông Chớp sống độc thân, không đăng ký kết hôn với bất kỳ ai
III . Nội dung khai về người được nhận di sản của ông Nguyễn Văn Chớp:
01người có tên dưới đây ( mẹ của ông Chớp) nhận di sản là:
Là phần thuộc quyền của ông Nguyễn Văn Chớp  đối với nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại chỉ số căn hộ số 10/31 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP.HCM theo: Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở và Quyền Sử Dụng Đất hồ sơ gốc số: 00126/2002 do Ủy Ban Nhân Dân quận 8 cấp ngày 14/05/2002, đã trước bạ.
 • Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế hoặc những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên. Mọi tranh chấp khiếu nại hoặc tố cáo (nếu có) về việc bỏ sót người được hưởng di sản, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản xin lien hệ hoặc gửi thư đến
Văn phòng Công chứng Gia Định
Địa chỉ:  214/B11 đường Nguyễn Trãi , quận 01, TP.HCM
0906043919 – 0903731959 (Gặp C Oanh)
 • Nếu quá hạn  15 ngày kể từ ngày ký niêm yết mà Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến ý kiến hay đơn thư tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo, Văn Phòng công chứng Gia Định sẽ thực hiện việc chứng nhấn văn bản khai nhận di sản thừa kế trên theo quy định của pháp luật.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND phường 3, quận 8 và UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh trong việc niêm yết văn bản này tại địa phương.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- UBND Phường 3, Quận 8, TP.HCM.
- UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh,
TP.HCM.                           
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 594
 • tháng này: 40318
 • Tổng lượt truy cập: 5181636