Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông Nguyễn Ngọc Chi và bà Trần Thị Lộc

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 140/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 16  tháng 4 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
Là nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số: 119B/45 Nguyễn Thị Tần, phường 2, Quận 8, Tp. HCM
 
Kính gửi:       UBND Phường 2, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
Văn phòng Công chứng Gia Định nhận được yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế như sau:
 1. Nội dung về người để lại di sản (người chết) và di sản do người chết để lại:
 1. Họ và tên người chết:
Ông: Nguyễn Ngọc Chi đã chết ngày 13/04/2001 theo Giấy chứng tử số 35/KT, quyển số 01/2001 do UBND phường 2, Quận 8, Tp. HCM cấp ngày 24/4/2001.
Bà: Trần Thị Lộc đã chết ngày 18/8/1996 theo Giấy chứng tử số 50/KT, quyển số 01/96 do UBND phường 2, Quận 8, Tp. HCM cấp ngày 19/8/1996.
Nơi thường trú cuối cùng: 119B/45 Nguyễn Thị Tần, phường 2, Quận 8, Tp. HCM.
2. Di sản, nơi có di sản và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng:
Nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số: 119B/45 Nguyễn Thị Tần, phường 2, Quận 8, Tp. HCM theo:
 • Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Nhà ở và Quyền sử dụng đất ở, Hồ sơ gốc số: 04851/2003 do Ủy ban nhân dân Quận 8, Tp. HCM cấp ngày 18/11/2003.
 • Thông báo lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 04/8/2006.
 1. Nội dung khai về những người thừa kế di sản của ông Nguyễn Ngọc Chi và bà Trần Thị Lộc
Theo khai nhận, ông Nguyễn Ngọc Chi và bà Trần Thị Lộc chết không để lại di chúc. Những người thừa kế theo luật ở hàng thừa kế thứ nhất của ông Chi và bà Lộc gồm có:
 1. Cha, mẹ của ông Nguyễn Ngọc Chi và bà Trần Thị Lộc:
Điều đã chết trước (theo cam kết của người khai di sản).
 1. Con của ông Nguyễn Ngọc Chi và bà Trần Thị Lộc:
 2. 1. Họ tên:           NGUYỄN THỊ SƯƠNG                 Sinh năm: 1949
CMND số:     020 241 503                                      Nơi cấp: CA TP.HCM
 1. 2. Họ tên:           NGUYỄN THỊ MAI                        Sinh năm: 1960
CMND số:     020 918 192                                      Nơi cấp: CA TP.HCM
Thường trú tại: 119B/45 Nguyễn Thị Tần, phường 2, Quận 8, Tp. HCM.
III . Nội dung khai về người được nhận di sản của ông Nguyễn Ngọc Chi và bà Trần Thị Lộc
02 người có tên dưới đây (con của ông Chi và bà Lộc) nhận di sản là:
Nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số: 119B/45 Nguyễn Thị Tần, phường 2, Quận 8, Tp. HCM theo:
 • Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Nhà ở và Quyền sử dụng đất ở, Hồ sơ gốc số: 04851/2003 do Ủy ban nhân dân Quận 8, Tp. HCM cấp ngày 18/11/2003.
 • Thông báo lệ phí trước bạ nhà, đất ngày 04/8/2006.
 1. Bà: NGUYỄN THỊ SƯƠNG                            Sinh năm: 1949
 2. Bà: NGUYỄN THỊ MAI                                  Sinh năm: 1960
 • Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế hoặc những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên. Mọi tranh chấp khiếu nại hoặc tố cáo (nếu có) về việc bỏ sót người được hưởng di sản, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản xin lien hệ hoặc gửi thư đến
Văn phòng Công chứng Gia Định
Địa chỉ:  214/B11 đường Nguyễn Trãi , quận 01, TP.HCM
0906043919 – 0903731959 (Gặp C Oanh)
 • Nếu quá hạn  15 ngày kể từ ngày ký niêm yết mà Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến ý kiến hay đơn thư tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo, Văn Phòng công chứng Gia Định sẽ thực hiện việc chứng nhấn văn bản khai nhận di sản thừa kế trên theo quy định của pháp luật.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND phường 2, quận 8 trong việc niêm yết văn bản này tại địa phương.
Nơi nhận:      
- UBND Phường 2, Quận 8, Tp. HCM                      VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH       
- Lưu HS - VT.

 
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 643
 • tháng này: 40367
 • Tổng lượt truy cập: 5181685