Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông NGUYỄN VĂN THÀNH và bà VÕ THỊ NHƠN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 62 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 11 tháng 02 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 75, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: 576/45 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 14, QUẬN 4, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do  ông NGUYỄN VĂN THÀNH và bà VÕ THỊ NHƠN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 • Bà                   : NGUYỄN THỊ XUÂN MAI                                Sinh năm: 1963
CMND số       : 020 402 553 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 204/17 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, Tp.HCM
            Là con ông NGUYỄN VĂN THÀNH và bà VÕ THỊ NHƠN
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NGUYỄN VĂN THÀNH và bà VÕ THỊ NHƠN.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 1. Bà VÕ THỊ NHƠN, chết năm 1993 (có giấy chứng tử kèm theo).
 2. Ông NGUYỄN VĂN THÀNH (sinh năm 1908) chết ngày 02/7/2009 (Theo giấy chứng tử số 61, quyển số 01/2009 do UBND Phường 14, Quận 4, Tp.HCM cấp ngày 03/7/2009).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 75, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: 576/45 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 102855, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00129 do UBND Quận 4 Tp.HCM cấp ngày 23/6/2010; trước bạ ngày 25/6/2010.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Khai nhận di sản của bà VÕ THỊ NHƠN (chết năm 1993):
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà VÕ THỊ NHƠN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà VÕ THỊ NHƠN gồm:
 • Cha của bà VÕ THỊ NHƠN không nhớ họ tên đã chết trước bà NHƠN, không có giấy chứng tử.
 • Mẹ của bà VÕ THỊ NHƠN không nhớ họ tên đã chết trước bà NHƠN, không có giấy chứng tử.
 • Chồng bà VÕ THỊ NHƠN là NGUYỄN VĂN THÀNH   Sinh năm: 1908
 • Bà VÕ THỊ NHƠN có 01 người con như đã nêu trên.
Vậy, những người thừa kế phần di sản của bà VÕ THỊ NHƠN gồm: NGUYỄN VĂN THÀNH, NGUYỄN THỊ XUÂN MAI.
 1. Khai nhận di sản của ông NGUYỄN VĂN THÀNH (chết ngày 02/7/2009)- phần tài sản riêng và phần ông THÀNH được thừa kế từ bà VÕ THỊ NHƠN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN VĂN THÀNH không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN VĂN THÀNH gồm:
 • Cha của ông NGUYỄN VĂN THÀNH không nhớ họ tên, đã chết trước ông THÀNH không có giấy chứng tử.
 • Mẹ của ông NGUYỄN VĂN THÀNH không nhớ họ tên, đã chết trước ông THÀNH không có giấy chứng tử.
 • Vợ ông NGUYỄN VĂN THÀNH là VÕ THỊ NHƠN, chết năm 1993. Sau khi bà NHƠN chết, ông THÀNH sống độc thân tới lúc chết.         
 • Ông NGUYỄN VĂN THÀNH có 01 người con như đã nêu trên.
Vậy, người duy nhất thừa kế phần di sản do ông NGUYỄN VĂN THÀNH để lại là: NGUYỄN THỊ XUÂN MAI.
Bằng văn bản này, bà NGUYỄN THỊ XUÂN MAI đồng ý nhận di sản thừa kế do ông NGUYỄN VĂN THÀNH và bà VÕ THỊ NHƠN để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN VĂN THÀNH và bà VÕ THỊ NHƠN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 4, TP.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 514
 • tháng này: 40238
 • Tổng lượt truy cập: 5181556