Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông NGUYỄN VĂN THẮNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:              / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày        tháng       năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 661, tờ bản đồ số 23, địa chỉ: 15 ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP HCM
Kính gửi: UBND XÃ PHƯỚC LỘC, HUYỆN NHÀ BÈ, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông NGUYỄN VĂN THẮNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT

  1. Bà                   : HỒ THỊ TIỆN                                           Sinh năm: 1920
CMND số       : 020 885 463 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 15 tổ 1, ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP HCM
            Là vợ ông NGUYỄN VĂN THẮNG.

  1. Bà                   : NGUYỄN THỊ HÒA                                 Sinh năm: 1963
CMND số       : 020 885 466            cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 15 tổ 1, ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP HCM
Là con ông NGUYỄN VĂN THẮNG.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông NGUYỄN VĂN THẮNG.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN VĂN THẮNG, sinh năm 1919 chết năm 1968. Ông NGUYỄN VĂN THẮNG lúc chết không có giấy chứng tử (theo giấy cam kết do UBND xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP HCM chứng thực số 158, ngày 06/10/2014)
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là: Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 661, tờ bản đồ số 23, địa chỉ: 15 ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 223877, số vào sổ cấp GCN: CH00393 do UBND huyện Nhà Bè, TP HCM cấp ngày 28/6/2011.
 
 
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN VĂN THẮNG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN VĂN THẮNG gồm:
- Cha của ông NGUYỄN VĂN THẮNG tên là  NGUYỄN VĂN PHÚC                    chết trước ông THẮNG, không lập giấy chứng tử.
- Mẹ của ông NGUYỄN VĂN THẮNG  tên là LÊ THỊ NỐT chết trước ông THẮNG, không lập giấy chứng tử.
- Vợ ông NGUYỄN VĂN THẮNG tên là HỒ THỊ TIỆN , sinh năm 1920. Ông NGUYỄN VĂN THẮNG và bà HỒ THỊ TIỆN chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn.
- Ông NGUYỄN VĂN THẮNG và bà HỒ THỊ TIỆN có 01 người con như đã nêu trên
Bằng văn bản này, bà NGUYỄN THỊ HÒA tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông NGUYỄN VĂN THẮNG để lại theo luật định cho bà HỒ THỊ TIỆN.
Bà HỒ THỊ TIỆN  ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do đồng thừa kế trên tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN VĂN THẮNG hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP HCM  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH

  • Như trên;                                              
  • Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Trần Duy Mỹ
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 571
  • tháng này: 40295
  • Tổng lượt truy cập: 5181613