Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC và ông NGUYỄN VĂN HIỀN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 179 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 16 tháng 5 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 589, tờ bản đồ số 3 (thửa 503 tờ thứ 3 theo tài liệu 02), địa chỉ: 524A Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Kính gửi:       UBND XÃ PHÚ XUÂN, HUYỆN NHÀ BÈ, TP. HCM.
                        UBND PHƯỜNG TÂN VẠN, TP.BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC và ông NGUYỄN VĂN HIỀN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
 1. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : TRẦN THỊ NHAN                                                Sinh năm: 1951
CMND số       : 021 126 254 cấp tại CA Tp.HCM             
            Là  vợ ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC
 1. Ông                 : NGUYỄN PHƯỚC VINH                                   Sinh năm: 1971
CMND số       : 022 086 441 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông                 : NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT                          Sinh năm: 1975
CMND số       : 022 743 370 cấp tại CA Tp.HCM           
Là con ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC
Cùng thường trú        : 524A Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM           
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC và ông NGUYỄN VĂN HIỀN.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 1. Ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC (sinh năm 1947) chết ngày 08/01/2010 (Theo giấy chứng tử số 4, quyển số 01/2010 do UBND xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM cấp ngày 08/01/2010).
 2. Ông NGUYỄN VĂN HIỀN (Sinh năm 1926) chết ngày 24/02/2011 (Theo giấy chứng tử số 13, quyển số 01/2011 do UBND Phường Tân Vạn, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/02/2011).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 589, tờ bản đồ số 3 (thửa 503 tờ thứ 3 theo tài liệu 02), địa chỉ: 524A Huỳnh Tấn Phát, ấp 3, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 478067, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H00902 do UBND huyện Nhà Bè, Tp.HCM cấp ngày 03/02/2005; trước bạ ngày 21/02/2005.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Khai nhận phần di sản do ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC, chết ngày 08/01/2010, để lại:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC gồm:
 • Cha của ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC tên là NGUYỄN VĂN HIỀN, sinh năm 1922.
 • Mẹ của ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC tên là TRẦN THỊ TỴ, chết trước ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC, có giấy chứng tử.
 • Vợ ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC là bà TRẦN THỊ NHAN, Sinh năm: 1951
 • Ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC có các người con như đã nêu trên (Đính kèm giấy khai sinh).
Vậy, những người thừa kế phần di sản do ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC để lại gồm: NGUYỄN VĂN HIỀN, TRẦN THỊ NHAN, NGUYỄN PHƯỚC VINH, NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT.
 1. Khai nhận phần di sản ông NGUYỄN VĂN HIỀN, chết ngày 24/02/2011, phần di sản ông HIỀN được thừa kế từ ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN VĂN HIỀN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN VĂN HIỀN gồm:
 • Cha của ông NGUYỄN VĂN HIỀN, không rõ họ tên, đã chết trước NGUYỄN VĂN HIỀN, không có giấy chứng tử.
 • Mẹ của ông NGUYỄN VĂN HIỀN không rõ họ tên, đã chết trước NGUYỄN VĂN HIỀN, không có giấy chứng tử.
 • Vợ ông NGUYỄN VĂN HIỀN là bà TRẦN THỊ TỴ, chết năm 2009.  
 • Ông NGUYỄN VĂN HIỀN và bà TRẦN THỊ TỴ có một người con duy nhất là ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC, chết ngày 08/01/2010, chết trước ông NGUYỄN VĂN HIỀN. Do đó, hai người con của ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC là NGUYỄN PHƯỚC VINH và NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT là người thừa kế thế vị đối với phần di sản do ông NGUYỄN VĂN HIỀN để lại theo luật định.
Vậy, những người thừa kế phần di sản do ông NGUYỄN VĂN HIỀN để lại là: NGUYỄN PHƯỚC VINH, NGUYỄN PHƯỚC ĐAT.
Bằng văn bản này, các ông, bà: TRẦN THỊ NHAN, NGUYỄN PHƯỚC VINH, NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT đồng ý nhận di sản thừa kế do ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC và ông NGUYỄN VĂN HIỀN để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC và ông NGUYỄN VĂN HIỀN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM và UBND Phường Tân Vạn, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 15
 • Hôm nay: 656
 • tháng này: 40380
 • Tổng lượt truy cập: 5181698