Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:              / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 29 đường số 9, phường 4, quận 8, Tp, HCM
Kính gửi:       UBND PHƯỜNG 4, QUẬN 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
  • Ông                      : TRẦN NGỌC CHÂU                   Sinh năm        : 1953
CMND số            : 021 661 749 cấp tại CA Tp. HCM
Thường trú          : 29 đường số 9, phường 4, quận 8, Tp. HCM
Là con của ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH (Sinh năm 1911) chết ngày 20/12/1997 theo giấy chứng tử số 95/97, Quyển số 01đăng ký tại UBND Phường 4, Quận 8, Tp.HCM ngày 22/12/1997.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
          Di sản thừa kế là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 29 đường số 9, phường 4, quận 8, Tp, HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4939/97 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/7/1997; trước bạ ngày 01/10/1997
 
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH gồm:
  • Cha của ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH tên là NGUYỄN HỮU THƯỜNG chết trước ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH không có giấy chứng tử.
  • Cha của ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH tên là TRẦN THỊ ÂN chết trước ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH không có giấy chứng tử
  • Vợ ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH là bà HOÀNG THỊ KHUYẾN, chết năm 1960, không có giấy chứng tử. Sau khi bà KHUYẾN chết, ông ĐỊNH sống độc thân không tái hôn với ai tới lúc chết.
  • Ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH có một người con duy nhất là ông TRẦN NGỌC CHÂU.
Bằng văn bản này, ông TRẦN NGỌC CHÂU đồng ý nhận di sản thừa kế do ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 8, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.

 
  • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 636
  • tháng này: 40360
  • Tổng lượt truy cập: 5181678