Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông NGUYỄN DUY VINH

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:              / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số B60/29 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4, Tp. HCM
Kính gửi:       UBND PHƯỜNG 18, QUẬN 4, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do Ông NGUYỄN DUY VINH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : NGUYỄN DUY QUANG             Sinh năm        : 1956
CMND số            : 020 151 626  cấp tại CA Tp. HCM
Thường trú          : 149 Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. HCM
 1. Ông                 : NGUYỄN DUY CẢNH                             Sinh năm        : 1962
CMND số            : 020 366 826  cấp tại CA Tp. HCM
Thường trú          : B60/29 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4, Tp. HCM
Cùng là con của ông NGUYỄN HỮU ĐỊNH
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông NGUYỄN DUY VINH
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGUYỄN DUY VINH (Sinh năm 1935) chết ngày 10/9/2014 Theo giấy chứng tử số 57/2014, Quyển số 01/2014 đăng ký tại UBND Phường 18, Quận 4, Tp.HCM ngày 10/9/2014.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà B60/29 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4, Tp. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4625/ĐCNĐ do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/7/2003; đăng ký thay đổi ngày 27/12/2013
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGUYỄN DUY VINH không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGUYỄN DUY VINH gồm:
 • Cha của ông NGUYỄN DUY VINH tên là NGUYỄN DUY Ô chết trước ông NGUYỄN DUY VINH không có giấy chứng tử.
 • Cha của ông NGUYỄN DUY VINH tên là ĐỖ THỊ CHÍNH chết trước ông NGUYỄN DUY VINH không có giấy chứng tử
 • Vợ ông NGUYỄN DUY VINH là bà ĐỖ THỊ DẬU, chết năm 2004, trước ông VINH có giấy chứng tử.
 • Ông NGUYỄN DUY VINH có 02 người con như đã nêu ở trên (Đính kèm giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông NGUYỄN DUY QUANG, NGUYỄN DUY CẢNH đồng ý nhận di sản thừa kế do ông NGUYỄN DUY VINH để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông NGUYỄN DUY VINH hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 18, Quận 4, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 580
 • tháng này: 40304
 • Tổng lượt truy cập: 5181622