Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  465 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 18/9A Cống Hộp Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : HOÀNG THỊ LÂM                                               Sinh năm: 1937
CMND số       : 021 973 653 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 192/25D Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM
            Là  vợ ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG
 1. Bà                   : NGHIÊM THỊ OANH                                          Sinh năm: 1964
CMND số       : 021 573 569 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 192/25D Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM
 1. Bà                   : NGHIÊM THỊ HOA                                             Sinh năm: 1965
CMND số       : 021 573 568 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 192/25D Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM
            Là con ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG (sinh năm 1933) chết ngày 23/12/2003 (Theo giấy chứng tử số 64, quyển số 01/2003 do UBND Phường 10, Quận 3, Tp.HCM cấp ngày 23/12/2003).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 18/9A Cống Hộp Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3, Tp.HCM theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1714/GCN-2003 do UBND Quận 3 Tp.HCM cấp ngày 27/8/2003; trước bạ ngày 13/10/2003.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG gồm:
 • Cha của ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG, không nhớ họ tên, đã chết trước ông ĐẶNG, không có giấy chứng tử.
 • Mẹ của ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG, không nhớ họ tên, đã chết trước ông ĐẶNG, không có giấy chứng tử.
 • Vợ ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG là HOÀNG THỊ LÂMSinh năm: 1937
 • Ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG có các người con như đã nêu trên (Đính kèm giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông, bà HOÀNG THỊ LÂM, NGHIÊN THỊ HOA, NGHIÊM THỊ OANH đồng ý nhận di sản thừa kế do ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông ông NGHIÊM VĂN ĐẶNG hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 10, Quận 3, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 582
 • tháng này: 40306
 • Tổng lượt truy cập: 5181624