Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông Lương Thụy Kỳ

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 40 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 339/2 Tôn Đản, P. 15, Q. 4, TP HCM.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 15, QUẬN 4, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông Lương Thụy Kỳ để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
Bà                   : TRỊNH KHẢ NHI                                                 Sinh năm: 1932
CMND số       : 021 896 787 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 353/4A Tôn Đản, P. 15, Q. 4, TP HCM.
            Là mẹ của ông Lương Thụy Kỳ.
Theo quy định của pháp luật, tôi là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông Lương Thụy Kỳ.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Lương Thụy Kỳ sinh năm 1959, chết ngày 11/09/2012 theo Giấy chứng tử số 75-2012, quyển số 01-2012 do UBND P. 15, Q. 4, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 339/2 Tôn Đản, P. 15, Q. 4, TP HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 102201, số vào sổ cấp GCN: CH00145 do UBND Quận 4, TP HCM cấp ngày 07/06/2010;
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày 05/05/2010.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Lương Thụy Kỳ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Lương Thụy Kỳ gồm:
 • Cha của ông Lương Thụy Kỳ là ông Lương Minh Quang, đã chết ngày 07/10/2007, chết trước ông Lương Thụy Kỳ. (Có Giấy chứng tử kèm theo)
 • Mẹ của ông Lương Thụy Kỳ là bà Trịnh Khả Nhi.
 • Ông Lương Thụy Kỳ không có cha mẹ nuôi. (Có Tường trình và cam kết quan hệ nhân thân kèm theo)
 • Ông Lương Thụy Kỳ sống độc thân, không kết hôn, không sống chung với ai như vợ chồng và không có con, kể cả con nuôi, con riêng. (Có Giấy cam kết kèm theo)
Bằng văn bản này, bà Trịnh Khả Nhi đồng ý nhận di sản thừa kế do ông Lương Thụy Kỳ để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Lương Thụy Kỳ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 15, quận 4 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 623
 • tháng này: 40347
 • Tổng lượt truy cập: 5181665