Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông LÊ VĂN THẮNG

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:              / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày        tháng              năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sở hữu chiếc xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA, biển số 51A-543.94
Kính gửi: UBND PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông LÊ VĂN THẮNG để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ LEM                                 Sinh năm        : 1952
CMND số       : 020 304 342  Cấp tại CA TP.HCM           
Thường trú     : 199/18 Đường Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
            Là  vợ ông LÊ VĂN THẮNG (có trích-lục chứng-thư hôn-thú kèm theo)
 1. Ông                 : LÊ MINH NHỰT                                      Sinh năm        : 1970
CMND số       : 022 419 924  Cấp tại CA TP.HCM           
Thường trú     : 65/5A Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
 1. Ông                 : LÊ ĐÌNH CHIẾN              sinh năm: 1980
chết ngày 11/10/2011
ông LÊ ĐÌNH CHIẾN có 02 người con là:
3.1) Trẻ          : LÊ NGUYỄN THANH HÀ          sinh ngày 12/01/2003
3.2: Trẻ           : LÊ ANH TOÀN                             sinh ngày 07/11/2011
Do 02 trẻ LÊ NGUYỄN THANH HÀ và trẻ LÊ ANH TOÀN chưa đủ tuổi thành niên nên có mẹ là bà NGUYỄN THỊ THANH LIỄU làm đại diện theo pháp luật (có giấy khai sinh kèm theo)
Ông LÊ MINH NHỰT và ông LÊ ĐÌNH CHIẾN đều là con ông LÊ VĂN THẮNG (có giấy khai sinh kèm theo).
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông LÊ VĂN THẮNG.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
 • Ông LÊ VĂN THẮNG sinh năm: 1946, chết ngày 29/07/2013 (Theo giấy chứng tử số 116/2013, quyển số: 01/2013 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM ngày 31/07/2013).
 • Ông LÊ ĐÌNH CHIẾN sinh năm: 1980, chết ngày 11/10/2011 (Theo giấy chứng tử số: 104, quyển số: 01/2011 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM ngày 12/10/2011).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu chiếc xe Ôtô con nhãn hiệu TOYOTA; số máy: 1TR667989, số khung: RL4XW43G299257572, màu sơn Bạc, Biển số: 51A-543.94 (Theo Giấy đăng ký xe ô tô số 122543 do Công an TP.HCM cấp ngày 27/05/2013, đăng ký lần đầu ngày 04/06/2009).
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Di sản do ông LÊ VĂN THẮNG để lại là Phần quyền sở hữu chiếc xe Ôtô con nhãn hiệu TOYOTA; số máy: 1TR667989, số khung: RL4XW43G299257572, màu sơn Bạc, Biển số: 51A-543.94:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông LÊ VĂN THẮNG không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông LÊ VĂN THẮNG gồm:
-   Cha của ông LÊ VĂN THẮNG tên là LÊ VĂN NHAN chết trước ông LÊ VĂN THẮNG không có giấy chứng tử (có tờ tường trình quan hệ nhân thân và giấy cam kết kèm theo).
-   Mẹ của ông LÊ VĂN THẮNG tên là NGUYỄN THỊ NHAN chết trước ông LÊ VĂN THẮNG không có giấy chứng tử (có tờ tường trình quan hệ nhân thân và giấy cam kết kèm theo).
-    Lúc sinh thời ông LÊ VĂN THẮNG không có cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con riêng (Có giấy cam kết kèm theo)
-    Vợ ông LÊ VĂN THẮNG là bà NGUYỄN THỊ LEM Sinh năm:  1952         
-    Ông LÊ VĂN THẮNG là bà NGUYỄN THỊ LEM có 02 người con như đã nêu trên.
      Nhưng trong đó có ông LÊ ĐÌNH CHIẾN chết trước ông LÊ VĂN THẮNG.  Ông LÊ ĐÌNH CHIẾN có 02 người con là trẻ LÊ NGUYỄN THANH HÀ và trẻ LÊ ANH TOÀN. Do đó trẻ LÊ NGUYỄN THANH HÀ và trẻ LÊ ANH TOÀN (có mẹ là bà NGUYỄN THỊ THANH LIỄU làm đại diện) được thừa kế thế vị phần di sản mà ông LÊ ĐÌNH CHIẾN được thừa kế từ ông LÊ VĂN THẮNG (có giấy khai sinh kèm theo).
Như vậy những người thừa kế phần di sản của ông LÊ VĂN THẮNG để lại gồm các ông, bà: NGUYỄN THỊ LEM, LÊ MINH NHỰT, trẻ LÊ NGUYỄN THANH HÀ và trẻ LÊ ANH TOÀN.
 1. Di sản mà ông LÊ ĐÌNH CHIẾN để lại là Phần quyền sở hữu chiếc xe Ôtô con nhãn hiệu TOYOTA; số máy: 1TR667989, số khung: RL4XW43G299257572, màu sơn Bạc, Biển số: 51A-543.94 mà ông được thừa kế từ cha mình ông LÊ VĂN THẮNG:
Ông LÊ ĐÌNH CHIẾN chết trước ông LÊ VĂN THẮNG. Ông LÊ ĐÌNH CHIẾN có 02 người con là trẻ LÊ NGUYỄN THANH HÀ và trẻ LÊ ANH TOÀN (có mẹ là bà NGUYỄN THỊ THANH LIỄU làm đại diện).
Như vậy trẻ LÊ NGUYỄN THANH HÀ và trẻ LÊ ANH TOÀN (có mẹ làm đại diện) là người thừa kế thế vị phần di sản mà ông LÊ ĐÌNH CHIẾN được thừa kế từ cha mình ông LÊ VĂN THẮNG.
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN THỊ LEM, LÊ MINH NHỰT, trẻ LÊ NGUYỄN THANH HÀ và trẻ LÊ ANH TOÀN (có mẹ là bà NGUYỄN THỊ THANH LIỄU làm đại diện) đồng ý nhận di sản thừa kế do Ông LÊ VĂN THẮNG để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông LÊ VĂN THẮNG hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 700
 • tháng này: 40424
 • Tổng lượt truy cập: 5181742