Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông HỒ VĂN ƠN và bà PHAN THỊ TƯ

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 474 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày28 tháng11năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
 Nhà ở tại địa chỉ số 56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP.HCM
Kính gửi:       UBND Phường 2, Quận 8, TP.HCM.
                       UBND xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Văn phòng Công chứng Gia Định nhận được yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế như sau:
 1. Nội dung về người để lại di sản (người chết) và di sản do người chết để lại:
 1. Họ và tên người chết:
Ông: HỒ VĂN ƠN sinh năm 1921, đã chết ngày 09/10/2011 theo giấy chứng tử số 74, quyển số 01/2011 do UBND xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. HCM cấp ngày 10/10/2011.
Nơi thường trú cuối cùng: 56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, tp.HCM.
Bà: PHAN THỊ TƯ. Sinh năm: 1923 đã chết ngày 21/10/2014  theo giấy chứng tử số 107, quyển số 01/2014 do UBND phường 2, quận 8, TP. HCM cấp ngày 22/10/2014.
Nơi thường trú cuối cùng: 56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP.HCM
 1. Di sản, nơi có di sản và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng:
Nhà ở tại địa chỉ số 56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP.HCM theo:
 • Giấy phép Mua Bán, Chuyển Dịch Nhà Cửa số 803/GPUB.
 • Tờ Khai Chuyển Dịch Tài Sản Nộp Lệ Phí trước bạ ngày 17/01/1990.
II. Nội dung khai về những người thừa kế di sản của ông HỒ VĂN ƠN và bà PHAN THỊ TƯ:
Theo khai nhận, ông Hồ Văn Ơn và bà Phan Thị Tư chết có để lại di chúc số 64879 do công chứng viên Phòng Công chứng nhà nước số 2 chứng nhận ngày: 28/07/2000. Những người thừa kế theo luật ở hàng thừa kế thứ nhất của ông gồm có:
 1. Nhười thừa kế theo di chúc của ông, bà gồm:
Ông: HỒ VĂN BỀN             Sinh năm: 1958
CMND số: 020 210 131      Cấp ngày: 10/02/2004         Nơi cấp: CA TP.HCM
Thường trú tại: 56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP.HCM
 1. Những người thừa kế theo luật ngoài di chúc gồm có:
  1. Cha, mẹ của ông HỒ VĂN ƠN và bà PHAN THỊ TƯ
Đều đã chết trước ông Ơn và bà (Cam kết của người khai di sản)
 1. Ông Ơn và bà không có người con nào chưa thành niên hoặc đã thành niên mà không có khả năng lao động.
III . Nội dung khai về người được nhận di sản của ông HỒ VĂN ƠN và bà PHAN THỊ TƯ:
01 người có tên dưới đây (ông Ơn và bà Tư) nhận di sản theo di chúc là:
Nhà ở tại địa chỉ số 56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, TP.HCM theo:
 • Giấy phép Mua Bán, Chuyển Dịch Nhà Cửa số 803/GPUB.
 • Tờ Khai Chuyển Dịch Tài Sản Nộp Lệ Phí trước bạ ngày 17/01/1990.
Ông: HỒ VĂN BỀN             Sinh năm: 1958
 • Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế hoặc những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên. Mọi tranh chấp khiếu nại hoặc tố cáo (nếu có) về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản xin lien hệ hoặc gửi thư đến
Văn phòng Công chứng Gia Định
Địa chỉ:  214/B11 đường Nguyễn Trãi , quận 01, TP.HCM
0906043919 – 0903731959 (Gặp C Oanh)
 • Nếu quá hạn  15 ngày kể từ ngày ký niêm yết mà Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến ý kiến hay đơn thư tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo, Văn Phòng công chứng Gia Định sẽ thực hiện việc chứng nhấn văn bản khai nhận di sản thừa kế trên theo quy định của pháp luật.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND phường 2, quận 8 và UBND xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè trong việc niêm yết văn bản này tại địa phương.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- UBND Phường 2, Quận 8, TP.HCM.
- UBND xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM                                             
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 550
 • tháng này: 40274
 • Tổng lượt truy cập: 5181592