Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông HỒ NGỌC THU

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 506  / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 18 tháng 12 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở Ông HỒ NGỌC THU được thừa kế từ cha là ông HỒ VĂN BA và mẹ là bà LÂM THỊ HUỆ tại địa chỉ số 159/48 Phạm Thế Hiển, phường 03, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Kính gửi:       UBND PHƯỜNG 03, QUẬN 8, TP. HCM.
                        UBND PHƯỜNG 01, QUẬN 3, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông HỒ NGỌC THU để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Họ và tên       : TRẦN THỊ THẮM                       Sinh năm 1955
CMND số      : 020 522 968               cấp tại Công an Tp.HCM.
Thường trú: 125 Cư xá Đường Sắt, Lý Thái Tổ, phường 01, quận 3, Tp.HCM.
Là vợ của ông HỒ NGỌC THU.
 1. Họ và tên       : HỒ HẢI LONG                             Sinh năm 1976
CMND số      : 022 990 801   cấp tại Công an Tp.HCM.
Thường trú: 125 Cư xá Đường Sắt, Lý Thái Tổ, phường 01, quận 3, Tp.HCM.
Là con của ông HỒ NGỌC THU.
 1. Họ và tên       : HỒ PHI VÂN                                 Sinh năm 1978
CMND số      : 022 995 708   cấp tại Công an Tp.HCM.
Thường trú: 125 Cư xá Đường Sắt, Lý Thái Tổ, phường 01, quận 3, Tp.HCM.
Là con của ông HỒ NGỌC THU.
Theo quy định pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông HỒ NGỌC THU.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông HỒ NGỌC THU sinh năm 1956, chết ngày 13/11/2007 (Theo Giấy chứng tử số 94, quyển số 01 ngày 14/11/2007 do UBND phường 01, quận 3, Tp.HCM cấp).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
            Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở Ông HỒ NGỌC THU được thừa kế từ cha là ông HỒ VĂN BA và mẹ là bà LÂM THỊ HUỆ tại địa chỉ số 159/48 Phạm Thế Hiển, phường 03, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 07052/2004 ngày 13/7/2004 ; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 26/7/2004)
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời Ông HỒ NGỌC THU không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Ông HỒ NGỌC THU gồm:
 • Cha và mẹ của Ông HỒ NGỌC THU chết trước Ông HỒ NGỌC THU, không có giấy chứng tử.
 • Vợ Ông HỒ NGỌC THU là bà TRẦN THỊ THẮM.
 • Ông HỒ NGỌC THU có các người con như đã nêu trên.
(Đính kèm giấy khai sinh, giấy chứng tử, Tờ tường trình quan hệ nhân thân của ông HỒ HẢI LONG).
Bằng văn bản này các ông, bà:  TRẦN THỊ THẮM, HỒ HẢI LONG, HỒ PHI VÂN đồng ý nhận di sản thừa kế do Ông HỒ NGỌC THU để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông HỒ NGỌC THU hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND phường 03, quận 8, TP. HCM và UBND phường 01, quận 3, TP. HCM  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                   VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                            
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Phạm Như Ngọc
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 659
 • tháng này: 40383
 • Tổng lượt truy cập: 5181701