Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông Đỗ Kiêm

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:              / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày        tháng              năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN
PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tai địa chỉ số 22 Nhiêu Tâm, P. 5, Q. 5, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 5, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do ông Đỗ Kiêm để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : LƯƠNG NGUYỆT HẢO             Sinh năm: 1937
CMND số       : 021 971 926 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 22 Nhiêu Tâm, P. 5, Q. 5, TP HCM
            Là vợ của ông Đỗ Kiêm.
 1. Ông                 : DIỆP HẢI (ĐỖ QUỐC VINH)               Sinh năm: 1957
CMND số       : 021 972 274 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 22 Nhiêu Tâm, P. 5, Q. 5, TP HCM
 1. Bà                   : ĐỖ THIẾU BĂNG                                    Sinh năm: 1957
CMND số       : 021 971 813 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 22 Nhiêu Tâm, P. 5, Q. 5, TP HCM
 1. Ông                 : ĐỖ QUỐC HÒA                                        Sinh năm: 1959
CMND số       : 021 972 275 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 22 Nhiêu Tâm, P. 5, Q. 5, TP HCM
 1. Bà                   : ĐỖ THIẾU QUYÊN                                 Sinh năm: 1968
CMND số       : 021 971 814 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 22 Nhiêu Tâm, P. 5, Q. 5, TP HCM
 1. Bà                   : ĐỖ THIẾU LINH                                     Sinh năm: 1962
CMND số       : 021 887 913 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 540A An Dương Vương, P. 9, Q. 5, TP HCM.
Đều là con của ông Đỗ Kiêm.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông Đỗ Kiêm.

II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông Đỗ Kiêm sinh năm 1923, chết ngày 13/08/2005 theo Giấy chứng tử số 59, quyển số 01/2005 do UBND P. 5, Q. 5, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tai địa chỉ số 22 Nhiêu Tâm, P. 5, Q. 5, TP HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 655/97 do UBND TP HCM cấp ngày 03/02/1997.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Đỗ Kiêm không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông Đỗ Kiêm gồm:
- Cha và mẹ của ông Đỗ Kiêm đã chết trước ông Đỗ Kiêm và không có giấy chứng tử. (Có Tờ tường trình về quan hệ nhân thân kèm theo)
- Vợ của ông Đỗ Kiêm là bà Lương Nguyệt Hảo. Hiện thường trú tại địa chỉ 22 Nhiêu Tâm, P. 5, Q. 5, TP HCM.
- Ông Đỗ Kiêm có các người con như đã nêu trên.
Bằng văn bản này, bà LƯƠNG NGUYỆT HẢO tự nguyện tặng cho toàn bộ và không điều kiện phần tài sản mình được thừa kế từ khối di sản mà ông Đỗ Kiêm để lại theo luật định cho ông DIỆP HẢI (ĐỖ QUỐC VINH), bà ĐỖ THIẾU BĂNG, ông ĐỖ QUỐC HÒA, bà ĐỖ THIẾU QUYÊN và bà ĐỖ THIẾU LINH.
Ông DIỆP HẢI (ĐỖ QUỐC VINH), bà ĐỖ THIẾU BĂNG, ông ĐỖ QUỐC HÒA, bà ĐỖ THIẾU QUYÊN và bà ĐỖ THIẾU LINH ngoài việc nhận phần tài sản thừa kế mình được hưởng còn đồng ý nhận phần tài sản do bà LƯƠNG NGUYỆT HẢO tặng cho như đã nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Đỗ Kiêm hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 5, quận 5  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                              
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 24
 • Hôm nay: 734
 • tháng này: 40458
 • Tổng lượt truy cập: 5181776