Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông Đặng Văn An (theo pháp luật)

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:              / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Kính gửi: - UBND PHƯỜNG 9, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Ông ĐẶNG VĂN AN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT

 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ KIM YẾN                                    Năm sinh: 1972
CMND số       : 023 960 563 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 277 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM
            Là  vợ ông Đặng Văn An.

 1. Bà                   : ĐẶNG VÂN ANH                                      Năm sinh: 1978
CMND số       : 023 099 680 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông                 : ĐẶNG QUỐC ÂN                                     Năm sinh: 1975
CMND số       : 022 796 211 cấp tại CA Tp.HCM
 1. Ông                 : ĐẶNG QUỐC BẢO                                              Năm sinh: 1982
CMND số       : 023 626 495 cấp tại CA Tp.HCM
Cùng thường trú: 277 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM
Cùng là con của ông Đặng Văn An
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của  ông ĐẶNG VĂN AN.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:

 1. Ông ĐẶNG VĂN AN (Sinh năm 1944) chết ngày 23/09/2014 Theo giấy chứng tử số 68/2014, Quyển số 01/2014 đăng ký tại UBND Phường 9, Quận 5, Tp.HCM ngày 24/09/2014.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Phần di sản thừa kế thuộc quyền sở hữu của ông ĐẶNG VĂN AN là:

 1. Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm số: LA538968, Số tài khoản: 1073108845048 tại Phòng Giao dịch An Dương Vương, Chi Nhánh Chợ Lớn, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội.
 2. Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm số: LA538074, Số tài khoản: 1073109116018 tại Phòng Giao dịch Hậu Giang, Chi Nhánh Chợ Lớn, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông Đặng Văn An không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông An gồm:

 • Cha Mẹ của ông Đặng Văn An là ông Đặng Thởn, Chết năm: 1981 và bà Đặng Thị Tý, Chết năm: 1989 (Có giấy chứng tử).
 • Vợ ông Đặng Văn An là bà Nguyễn Thị Kim Yến, Sinh năm: 1972 (Có giấy chứng nhận kết hôn).           
 • Ông Đặng Văn An có 03 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
Những người thừa kế di sản của ông Đặng Văn An gồm: NGUYỄN THỊ KIM YẾN, ĐẶNG VÂN ANH, ĐẶNG QUỐC ÂN, ĐẶNG QUỐC BẢO.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông Đặng Văn An hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận 5, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
Nhung


 
 
 
 
 
 

 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 489
 • tháng này: 40213
 • Tổng lượt truy cập: 5181531