Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông ĐINH QUANG VINH

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 118 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 122/27/77/21 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 13, QUẬN 4, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông ĐINH QUANG VINH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
Bà                    : NGUYỄN THỊ ẢNH                                              Sinh năm: 1952
CMND số       : 022 426 165 cấp tại CA TP.HCM              
Thường trú      : 303/59 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
            Là mẹ ông ĐINH QUANG VINH
Theo quy định của pháp luật, là người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông ĐINH QUANG VINH.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông ĐINH QUANG VINH (sinh năm 1974) chết ngày 10/10/2005 (Theo giấy chứng tử số 60-C13, quyển số 01.2005 do UBND Phường 13, Quận 4, Tp.HCM cấp ngày 10/10/2005).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ông ĐINH QUANG VINH được thừa kế trong căn nhà số 122/27/77/21 Tôn Đản, Phường 8, Quận 4, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 5960/2003 do UBND Quận 4 Tp.HCM cấp ngày 30/12/2003; trước bạ ngày 03/03/2004.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông ĐINH QUANG VINH không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông ĐINH QUANG VINH gồm:
  • Cha của ông ĐINH QUANG VINH tên là ĐINH NGỌC NGHĨA, chết trước ông ĐINH QUANG VINH, có giấy chứng tử.
  • Mẹ của ông ĐINH QUANG VINH tên là NGUYỄN THỊ ẢNH, sinh năm 1952
  • Ông ĐINH QUANG VINH không đăng ký kết hôn với ai từ lúc đủ tuổi đăng ký kết hôn đến lúc chết.
  • Ông ĐINH QUANG VINH không có bất kỳ người con ruột con nuôi nào.
Bằng văn bản này, bà NGUYỄN THỊ ẢNH đồng ý nhận di sản thừa kế do ông ĐINH QUANG VINH để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông ông ĐINH QUANG VINH hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 4, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                     VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                   
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 515
  • tháng này: 40239
  • Tổng lượt truy cập: 5181557