Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông ĐÀO THÁI BÌNH và bà TRẦN THỊ THẢO

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 71 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
 • Nhà đất tại địa chỉ 9/33 Âu Dương Lân, P. 3, Q. 8, TP HCM;
 • Nhà đất tại địa chỉ 319 Phạm Thế Hiển, P. 3, Q. 8, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 3, QUẬN 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông ĐÀO THÁI BÌNH và bà TRẦN THỊ THẢO để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông/bà                : ĐÀO THỊ THANH LAN                              Sinh năm: 1964
CMND số           : 020 845 392 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú         : 53 Huỳnh Khương Ninh, P. Đa Kao, Q. 1, TP HCM
 1. Ông/Bà               : ĐÀO THỊ THANH TRẦM                          Sinh năm: 1970
CMND số           : 022 402 156 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú         : 319 Phạm Thế Hiển, P. 3, Q. 8, TP HCM
 1. Ông/Bà               : ĐÀO CÔNG KIẾM                                      Sinh năm: 1967
CMND số           : 021 824 408 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú         : 319 Phạm Thế Hiển, P. 3, Q. 8, TP HCM
 1. Ông/Bà               : ĐÀO THỊ THANH HƯƠNG                      Sinh năm: 1962
CMND số           : 020 945 393 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú         : 319 Phạm Thế Hiển, P. 3, Q. 8, TP HCM
 1. Ông/Bà               : ĐÀO CÔNG THANH                                   Sinh năm: 1961
CMND số           : 022 402 155 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú         : 319 Phạm Thế Hiển, P. 3, Q. 8, TP HCM
 1. Ông/Bà               : ĐÀO CÔNG LỢI                                          Sinh năm: 1973
CMND số           : 022 432 718 cấp tại: CA TP HCM
Thường trú         : 319 Phạm Thế Hiển, P. 3, Q. 8, TP HCM
Là con ông ĐÀO THÁI BÌNH và bà TRẦN THỊ THẢO.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  ông ĐÀO THÁI BÌNH và bà TRẦN THỊ THẢO.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà TRẦN THỊ THẢO sinh năm 1941, chết năm 1998, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: 319 Phạm Thế Hiển, P. 3, Q. 8, TP HCM. (Theo giấy chứng tử số 66, quyển số 01/1998 do UBND P. 3, Q. 8, TP HCM cấp);
Ông ĐÀO THÁI BÌNH sinh năm 1930, chết năm 2006, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: 319 Phạm Thế Hiển, P. 3, Q. 8, TP HCM. (Theo giấy chứng tử số 87, quyển số 01/2006, đăng ký ngày 01/11/2006 tại UBND P. 3, Q. 8, TP HCM).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là nhà đất tại địa chỉ:
 • 9/33 Âu Dương Lân, P. 3, Q. 8, TP HCM căn cứ theo:
+ Giấy phép mua bán chuyển dịch nhà cửa số 68 GP.UB, ngày 21/01/1989 do UBND Quận 8 cấp;
+ Tờ khai chuyển dịch tài sản nộp lệ phí trước bạ ngày 13/3/1989; Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 21/11/2001; Và nhà đất tại địa chỉ:
 • 319 Phạm Thế Hiển, P. 3, Q. 8, TP HCM căn cứ theo:
+ Tờ ưng thuận nhượng nhà để về vùng kinh tế mới có xác nhận của Phòng quản lý  nhà đất Quận 8 ngày 15/11/1975;
+ Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất ngày 21/01/2001.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông ĐÀO THÁI BÌNH và bà TRẦN THỊ THẢO không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông ĐÀO THÁI BÌNH và bà TRẦN THỊ THẢO gồm:
 • Cha của ông ĐÀO THÁI BÌNH tên là ĐÀO VĂN XƯỞNG chết trước ông BÌNH và không có giấy chứng tử;
 • Mẹ của ông ĐÀO THÁI BÌNH tên là NGUYỄN THỊ TỚI chết trước ông BÌNH và không có giấy chứng tử;
 • Cha của bà TRẦN THỊ THẢO tên là TRẦN NGỌC QUÝ chết trước bà THẢO và không có giấy chứng tử;
 • Mẹ của bà TRẦN THỊ THẢO tên là ĐẶNG THỊ THI chết trước bà THẢO và không có giấy chứng tử
 • Ông ĐÀO THÁI BÌNH và bà TRẦN THỊ THẢO có các người con như đã nêu trên. (Có tờ tương trình về quan hệ nhân thân, giấy khai sinh)
Bằng văn bản này, các ông, bà: ĐÀO THỊ THANH LAN, ĐÀO THỊ THANH TRẦM, ĐÀO CÔNG KIẾM, ĐÀO THỊ THANH HƯƠNG, ĐÀO CÔNG THANH, ĐÀO CÔNG LỢI đồng ý nhận di sản thừa kế do ông ĐÀO THÁI BÌNH và bà TRẦN THỊ THẢO để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của ông ĐÀO THÁI BÌNH và bà TRẦN THỊ THẢO hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 3, quận 8, TP HCM  trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Trần Duy Mỹ
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 650
 • tháng này: 40374
 • Tổng lượt truy cập: 5181692