Thông báo niêm yết khai nhận di sản ông CHÂU THÀNH LỢI

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 176/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 14 tháng 5 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 95/77/4A Khu phố 1, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do ông CHÂU THÀNH LỢI để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : GIANG NGA                                             Sinh năm: 1968
CMND số       : 022 154 152 cấp tại CA TP.HCM
            Là  vợ ông CHÂU THÀNH LỢI
 1. Ông                 : CHÂU THÀNH PHÁT                             Sinh năm: 1995
CMND số       : 025 602 239 cấp tại CA Tp.HCM             
 1. Trẻ                  : CHÂU THÀNH TÀI                                 Sinh ngày: 31/12/2001
Cùng tà con ông CHÂU THÀNH LỢI
Cùng thường trú: 491/6A-8 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Tp.HCM
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của ông CHÂU THÀNH LỢI.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Ông CHÂU THÀNH LỢI (sinh năm 1967) chết ngày 18/02/2014 (Theo giấy chứng tử số 11, quyển số 01/2014 do UBND Phường 2, Quận 3, Tp.HCM cấp ngày 19/02/2014).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại căn nhà số 95/77/4A Khu phố 1, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 05325/2003 do UBND Quận 7, Tp.HCM cấp ngày 24/11/2003; trước bạ ngày 08/01/2004.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời ông CHÂU THÀNH LỢI không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của ông CHÂU THÀNH LỢI gồm:
 • Cha của ông CHÂU THÀNH LỢI tên là LÝ HÓA, chết trước ông CHÂU THÀNH LỢI, có giấy chứng tử.
 • Mẹ của ông CHÂU THÀNH LỢI tên là CHÂU THỊ HỮU, chết trước ông CHÂU THÀNH LỢI, không có giấy chứng tử.
 • Vợ ông CHÂU THÀNH LỢI là bà GIANG NGA              Sinh năm: 1968
 • Ông CHÂU THÀNH LỢI có 02 người con như đã nêu trên (Đính kèm giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông, bà: GIANG NGA, CHÂU THÀNH PHÁT, CHÂU THÀNH TÀI đồng ý nhận di sản thừa kế do ông CHÂU THÀNH LỢI để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Ông ông CHÂU THÀNH LỢI hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 2, Quận 3, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 14
 • Hôm nay: 597
 • tháng này: 40321
 • Tổng lượt truy cập: 5181639