Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà Trần Thị Thanh Châu

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 10/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
Là phần thuộc quyền của bà TRẦN THỊ THANH CHÂU đối với nhà ở và quyền sử dụng đất ở
tại chỉ số căn hộ 7.08 Lô C Chung cư Ha Lim, ấp 4. Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh,TP.HCM.

        (Thửa đất số 704, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, tp.HCM)
 
Kính gửi:   UBND Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh,TP.HCM.
         UBND Phường 4, Quận 8, TP.HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định nhận được yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế như sau:
 1. Nội dung về người để lại di sản (người chết) và di sản do người chết để lại:
 1. Họ và tên người chết:
Bà: TRẦN THỊ THANH CHÂU chết ngày 26/05/2013  theo giấy chứng tử số 65/2013, quyển số 0, do UBND Phường 4, Quận 8, TP. HCM cấp ngày 27/05/2013.
Nơi thường trú cuối cùng: 580/6B Phạm Thế Hiển, phường 4 quận 5, tp.HCM.
 1. Di sản, nơi có di sản và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng:
Là phần thuộc quyền của bà TRẦN THỊ THANH CHÂU đối với nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại chỉ số căn hộ 7.08 Lô C Chung cư Ha Lim, ấp 4. Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh,TP.HCM.(Thửa đất số 704, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, tp.HCM) theo:
 • Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở và Quyền Sử Dụng Đất ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BN 778191, vào sổ cấp GCN: CH 02916 do Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh cấp ngày 19/08/2013, đã trước bạ.
 1. Nội dung khai về những người thừa kế di sản của bà Trần Thị Thanh Châu:
Theo khai nhận, bà Trần Thị Thanh Châu chết không để lại di chúc. Những người thừa kế theo luật ở hàng thừa kế thứ nhất của bà gồm có:
 1. Cha, mẹ của Trần Thị Thanh Châu:
Điều đã chết trước bà Trần Thị Thanh Châu (theo cam kết của người khai nhận di sản).
 1. Chồng của bà Trần Thị Thanh Châu:
Họ tên:                       CHÂU VĂN HẠNH                        Sinh năm: 1944
CMND số: 020 910 835      Nơi cấp: CA TP.HCM
Thường trú tại: 580/6B Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Tp. HCM
 
 1. Con của bà Trần Thị Thanh Châu:
  1. Họ tên: TRẦN VĨNH XUÂN                                 Sinh năm: 1969
CMND số: 023 713 740      Nơi cấp: CA TP.HCM
 1. Họ tên: TRẦN THỊ THANH TÂM                       Sinh năm: 1970
CMND số: 023 371 748      Nơi cấp: CA TP.HCM
 1. Họ tên: CHÂU THỊ THU TRANG                       Sinh năm: 1982
CMND số: 023 781 196      Nơi cấp: CA TP.HCM
Cùng thường trú: 580/6B Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Tp. HCM
 1. Họ tên: TRẦN THỊ THANH HẰNG                    Sinh năm: 1968
CMND số: 022 404 161      Nơi cấp: CA TP.HCM
Thường trú tại: 61/14 Ấp Đông, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương
 1. Họ tên: TRẦN THỊ THU THẢO                          Sinh năm: 1972
CMND số: 022 813 172      Nơi cấp: CA TP.HCM
Thường trú tại: 580/5 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Tp. HCM
 1. Họ tên: TRẦN VĨNH KIỆT                                   Sinh năm: 1974
CMND số: 022 813 088      Nơi cấp: CA TP.HCM
Thường trú tại: 258/68/4 Tah Quang Bửu, Phường 2, Quận 8, Tp. HCM
III . Nội dung khai về người được nhận di sản của PHẠM VĂN XỨNG và bà HUỲNH KIM LIÊNG::
 1. người có tên dưới đây (Chồng và các con của bà Châu) nhận di sản là:
Là phần thuộc quyền của bà TRẦN THỊ THANH CHÂU đối với nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại chỉ số căn hộ 7.08 Lô C Chung cư Ha Lim, ấp 4. Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh,TP.HCM.(Thửa đất số 704, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, tp.HCM) theo:
Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở và Quyền Sử Dụng Đất ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BN 778191, vào sổ cấp GCN: CH 02916 do Ủy Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh cấp ngày 19/08/2013, đã trước bạ.
Ông: CHÂU VĂN HẠNH                           Sinh năm: 1944
Ông: TRẦN VĨNH XUÂN              Sinh năm: 1969
Bà: TRẦN THỊ THANH TÂM                  Sinh năm: 1970
Bà: CHÂU THỊ THU TRANG                  Sinh năm: 1982
Bà: TRẦN THỊ THANH HẰNG               Sinh năm: 1968
Bà: TRẦN THỊ THU THẢO                     Sinh năm: 1972
Ông: TRẦN VĨNH KIỆT                           Sinh năm: 1974
 • Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế hoặc những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên. Mọi tranh chấp khiếu nại hoặc tố cáo (nếu có) về việc bỏ sót người được hưởng di sản, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản xin lien hệ hoặc gửi thư đến
Văn phòng Công chứng Gia Định
Địa chỉ:  214/B11 đường Nguyễn Trãi , quận 01, TP.HCM
0906043919 – 0903731959 (Gặp C Oanh)
 • Nếu quá hạn  15 ngày kể từ ngày ký niêm yết mà Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến ý kiến hay đơn thư tranh chấp, khiếu nại hoặc tố cáo, Văn Phòng công chứng Gia Định sẽ thực hiện việc chứng nhấn văn bản khai nhận di sản thừa kế trên theo quy định của pháp luật.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND phường 4, quận 8 và UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh trong việc niêm yết văn bản này tại địa phương.
Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- UBND Phường 4, Quận 8, TP.HCM.
- UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh,
TP.HCM.                           
- Lưu HS - VT.

 
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 624
 • tháng này: 40348
 • Tổng lượt truy cập: 5181666