Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà Trần Thị Sáu

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:              / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày        tháng       năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền và nghĩa vụ phát sinh từ việc thu hồi giải tỏa nhà, đất tại địa chỉ số 556/19 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do bà Trần Thị Sáu để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : NGUYỄN THỊ CÚC                                             Sinh năm: 1965
CMND số       : 021 139 184 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 556/19 tổ 18, Kp3, P. Tân Hưng, Q. 7, TP HCM
 1. Bà                   : TRẦN THỊ THU NGA                                         Sinh năm: 1969
CMND số       : 022 041 005 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 556/19 tổ 18, Kp3, P. Tân Hưng, Q. 7, TP HCM
 1. Bà                   : TRẦN THỊ NGỌC THANH                                Sinh năm: 1972
CMND số       : 022 087 826 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 556/19 tổ 18, Kp3, P. Tân Hưng, Q. 7, TP HCM
            Đều là con của bà Trần Thị Sáu.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Trần Thị Sáu.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà Trần Thị Sáu sinh năm 1933, chết ngày 10/09/2014 theo Giấy chứng tử số 72/2014, quyển số 01/2014 do UBND P. Tân Hưng, Q. 7, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Quyền và nghĩa vụ phát sinh từ việc thu hồi giải tỏa nhà, đất tại địa chỉ số 556/19 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7, TP HCM căn cứ theo:
 • Quyết định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và vật kiến trúc đối với bà Trần Thị Sáu, địa chỉ thường trú: 556/19 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q. 7 có nhà đất bị giải tỏa trong dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng nhà ở ven Kênh Tẻ số 231/QĐ-UBND ngày 25/08/2014  của UBND Q. 7 TP HCM;
 • Bảng chiết tính bồi thường giải phóng mặt bằng số 95/BCT-BTGPMB ngày 21/04/2014 của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án - UBND Q. 7 TP HCM.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Trần Thị Sáu không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Trần Thị Sáu gồm:
 • Cha và mẹ của bà Trần Thị Sáu không rõ họ tên, đều chết trước bà Trần Thị Sáu và không có giấy chứng tử. Ngoài ra, bà Trần Thị Sáu không có cha mẹ nuôi. (Có Giấy cam kết kèm theo)
 • Chồng của bà Trần Thị Sáu là ông Nguyễn Văn Na, đã chết năm 1972 và không có giấy chứng tử. Từ khi ông Nguyễn Văn Na chết, bà Trần Thị Sáu sống độc thân, không kết hôn hay chung sống với ai như vợ chồng. (Có Giấy cam kết kèm theo)
 • Bà Trần Thị Sáu có các người con như đã nêu trên và không có con nuôi, con riêng. (Đính kèm Giấy khai sinh và Giấy cam kết).
Bằng văn bản này, NGUYỄN THỊ CÚC, bà TRẦN THỊ THU NGA và bà TRẦN THỊ NGỌC THANH đồng ý nhận di sản thừa kế do bà Trần Thị Sáu để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Trần Thị Sáu hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng, quận 7 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 614
 • tháng này: 40338
 • Tổng lượt truy cập: 5181656