Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà TRẦN THỊ THÚY

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 520 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản:
 1. Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số 00402830, số tài khoản 0-025-5-00-074057-5 do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam , chi nhánh Bình Tân, Phòng giao dịch số 2 phát hành ngày 11/12/2013;
 2. Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số Q4 70269, số tài khoản 189994369 số Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi phát hành ngày 01/12/2014;
 3. Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số Q5 76858, số tài khoản 189291249 số Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Bình Dương, Phòng giao dịch Lái Thiêu phát hành ngày 14/11/2014;
 4. Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số A2 18979, số tài khoản 189991859 số Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi phát hành ngày 01/12/2014;
 5. Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số PK 0309246, số tài khoản 124010069333572 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam , chi nhánh 2 TP HCM phát hành ngày 03/6/2014.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 5, QUẬN TÂN BÌNH, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Bà TRẦN THỊ THÚY để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : ĐOÀN HỮU TỲ                                         Sinh năm         : 1953
CMND số       023 326 752  Cấp tại CA TP.HCM   
Thường trú      : Số nhà 254/333B Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. Tân Bình, TP.HCM
Là chồng bà TRẦN THỊ THÚY.
 1. Ông                 : ĐOÀN HỮU PHI LONG             Sinh năm        : 1991
CMND số       : 024 743 576  Cấp tại CA TP.HCM           
Thường trú     : Số nhà 254/333B Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. Tân Bình, TP.HCM
 1. Ông                 : ĐOÀN HỮU HOÀNG LINH                  Sinh năm        : 1996
CMND số       : 025 488 053  Cấp tại CA TP.HCM           
Thường trú     : Số nhà 254/333B Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. Tân Bình, TP.HCM
            Là con bà TRẦN THỊ THÚY.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà TRẦN THỊ THÚY.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà TRẦN THỊ THÚY sinh năm: 1958, chết ngày 09/12/2014 nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: 254/333B Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. Tân Bình, TP.HCM
 (Theo giấy chứng tử số 106, quyển số 01/2014 đăng ký ngày 12/12/2014 tại Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là:
 1. Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số 00402830, số tài khoản 0-025-5-00-074057-5 do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam , chi nhánh Bình Tân, Phòng giao dịch số 2 phát hành ngày 11/12/2013;
 2. Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số Q4 70269, số tài khoản 189994369 số Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi phát hành ngày 01/12/2014;
 3. Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số Q5 76858, số tài khoản 189291249 số Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Bình Dương, Phòng giao dịch Lái Thiêu phát hành ngày 14/11/2014;
 4. Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số A2 18979, số tài khoản 189991859 số Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi phát hành ngày 01/12/2014;
 5. Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số PK 0309246, số tài khoản 124010069333572 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam , chi nhánh 2 TP HCM phát hành ngày 03/6/2014.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà TRẦN THỊ THÚY không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà TRẦN THỊ THÚY gồm:
 • Cha của bà TRẦN THỊ THÚY tên là TRẦN NGỰ chết năm 1996.
 • Mẹ của bà TRẦN THỊ THÚY tên là ĐOÀN THỊ LAN chết năm 1984.
 • Chồng  bà TRẦN THỊ THÚY tên là ĐOÀN HỮU TỲ, sinh năm 1953.
 • Bà TRẦN THỊ THÚY  và ông ĐOÀN HỮU TỲ có các người con như đã nêu trên (có giấy khai sinh kèm theo).
Bằng văn bản này các ông ĐOÀN HỮU TỲ, ĐOÀN HỮU PHI LONG, ĐOÀN HỮU HOÀNG LINH  đồng ý nhận di sản thừa kế do bà TRẦN THỊ THÚY để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà TRẦN THỊ THÚY hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 5 quận Tân Bình, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Trần Duy Mỹ
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 616
 • tháng này: 40340
 • Tổng lượt truy cập: 5181658