Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà THIỀU NGỌC MAI

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:              / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày        tháng              năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là sổ tiết kiệm số 000203570001 tại Ngân hàng Đông Á nơi gửi hội sở 106 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 7, QUẬN 10, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do Bà THIỀU NGỌC MAI để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT

 1. Bà                    : HUỲNH THỤC PHƯƠNG              Sinh năm         : 1976
CMND số       : 023 061 616  Cấp tại CA TP.HCM 
Thường trú      : 32/91 Ung Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, TP.HCM

 1. Bà                   : HUỲNH THỤC KHANH             Sinh năm        : 1979
CMND số       : 023 274 065  Cấp tại CA TP.HCM           
Thường trú     : 369/25/9 Lý thái Tổ, Phường 9, Quận 10, TP.HCM
            Đều là con bà THIỀU NGỌC MAI (có giấy khai sinh kèm theo)
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà THIỀU NGỌC MAI.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà THIỀU NGỌC MAI sinh năm: 1937, chết ngày 29/05/2014 (Theo giấy chứng tử số 25/2014, quyển số 01/2014 đăng ký tại Ủy ban nhân dân Phường 7, Quận 10, TP.HCM ngày 30/05/2014).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là sổ tiết kiệm số 000203570001 tại Ngân hàng Đông Á nơi gửi hội sở 106 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà THIỀU NGỌC MAI không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà THIỀU NGỌC MAI gồm:

 • Cha của bà THIỀU NGỌC MAI tên là THIỀU CẨM chết trước bà THIỀU NGỌC MAI không có giấy chứng tử (Có bổn trích lục bộ khai sanh, tờ tường trình về quan hệ nhân than, giấy cam kết kèm theo).
 • Mẹ của bà THIỀU NGỌC MAI tên là GIANG THỊ KHOAN chết trước bà THIỀU NGỌC MAI không có giấy chứng tử (Có bổn trích lục bộ khai sanh, tờ tường trình về quan hệ nhân thân, giấy cam kết kèm theo).
 • Chồng  bà THIỀU NGỌC MAI tên là HUỲNH A PHƯỚC, Sinh năm: 1927, chết trước bà   THIỀU NGỌC MAI (có giấy công nhận kết hôn, giấy chứng tử kèm theo).
 • Bà THIỀU NGỌC MAI và ông HUỲNH A PHƯỚC có 02 người con là bà HUỲNH THỤC PHƯƠNG và bà HUỲNH THỤC KHANH như đã nêu trên (có giấy khai sinh kèm theo).
 • Lúc sinh thời bà THIỀU NGỌC MAI không có cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, con riêng (có giấy cam kết kèm theo).
Bằng văn bản này bà HUỲNH THỤC PHƯƠNG và bà HUỲNH THỤC KHANH đồng ý nhận di sản thừa kế do bà THIỀU NGỌC MAI để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà THIỀU NGỌC MAI hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 7, quận 10, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
                                                                                                                                                                                        Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                                                                                                                       VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
Đông


 • Tác giả bài viết: Phạm Văn Đông
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 604
 • tháng này: 40328
 • Tổng lượt truy cập: 5181646