Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà Phong Muối

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:  19 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Số dư tiền gửi trong sổ tiết kiệm số: BF 263161, Số bút toán: MM1318202521 tại Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Phòng Giao dịch Bình Tiên, Chi nhánh Phú Mỹ Hưng, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 3, QUẬN 6, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do bà PHONG MUỐI để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
  1. Ông                 : DIỆC THẾ THÀNH                                             Sinh năm: 1982
CMND số       : 023 259 787 Cấp tại CA Tp.HCM          
  1. Ông                 : DIỆC THẾ HOÁNG                                             Sinh năm: 1984
CMND số       : 023 716 587 Cấp tại CA Tp.HCM
Cùng thường trú: 386/6 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, Tp.HCM
            Cùng là con bà Phong Muối
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của  bà Phong Muối.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà PHONG MUỐI (Sinh năm 1943) chết ngày 16/07/2014 (Theo giấy chứng tử số 43, Quyển số: 01/2014 đăng ký tại UBND Phường 3, Quận 6, Tp.HCM ngày 16/07/2014). Nơi thường trú cuối cùng:  386/6 Gia Phú, Phường 3, Quận 6, Tp.HCM
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Số dư tiền gửi trong sổ tiết kiệm số: BF 263161, Số bút toán: MM1318202521 tại Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Phòng Giao dịch Bình Tiên, Chi nhánh Phú Mỹ Hưng, Tp.HCM
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Phong Muối không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Phong Muối gồm:
  • Cha Mẹ của bà Phong Muối không rõ họ tên chết trước bà Phong Muối từ lâu không có giấy chứng tử (Theo tường trình của người khai di sản).
  • Chồng bà Phong Muối tên là: DIỆC BÁC HIỀN, Chết năm: 1990 (Có giấy chứng tử).        
  • Bà Phong Muối có 02 người con như đã nêu trên (Có giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông DIỆC THẾ THÀNH, DIỆC THẾ HOÁNG đồng ý nhận di sản thừa kế do bà Phong Muối để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Phong Muối hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 6, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
  • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 683
  • tháng này: 40407
  • Tổng lượt truy cập: 5181725