Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà Phan Thị Lê Trinh

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 49  / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số: PK 0389836 tại Phòng Giao dịch Hòa Bình, Chi nhánh 5, Tp.HCM Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có số tài khoản nhóm: 199010031265708 - số tài khoản chi tiết: 124010071172497 và các khoản tiền trợ cấp thôi việc, phụ cấp, bảo hiểm xã hội của bà Phan Thị Lê Trinh.
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 8, QUẬN 5, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do bà PHAN THỊ LÊ TRINH để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : PHAN VĂN ĐƯƠNG                                           Sinh năm: 1957
CMND số       : 020 007 602 Cấp tại CA Tp.HCM          
 1. Bà                   : LÊ THỊ HIỆP                                                        Sinh năm:1959
CMND số       : 020 007 581 Cấp tại CA Tp.HCM          
Cùng thường trú: 274/9 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Tp.HCM
            Là cha mẹ ruột của bà Phan Thị Lê Trinh
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Phan Thị Lê Trinh.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà PHAN THỊ LÊ TRINH (Sinh năm 1982) chết ngày 11/01/2015 (Theo giấy chứng tử số 03/2015, Quyển số 01/2015, đăng ký tại UBND Phường 8, Quận 5, Tp.HCM ngày 12/01/2015). Nơi thường trú cuối cùng: 274/9 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Tp.HCM
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là:
 1. Số dư tiền gửi trong Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số: PK 0389836 tại Phòng Giao dịch Hòa Bình, Chi nhánh 5, Tp.HCM Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có số tài khoản nhóm: 199010031265708 - số tài khoản chi tiết: 124010071172497;
 2.  Các khoản tiền trợ cấp thôi việc, phụ cấp, bảo hiểm xã hội của bà Phan Thị Lê Trinh theo Quyết định về chấp thuận nhân viên hợp đồng thôi việc số: 2550/QĐ-UBND ngày 20/06/2013 của UBND Quận 5, Tp.HCM; Sổ bảo hiểm xã hội số 0207040545 ngày 29/03/2007 của Cơ quan bảo hiểm Xã hội Tp.HCM.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Phan Thị Lê Trinh không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật di sản của bà  Trinh gồm:
 • Cha của bà Phan Thị Lê Trinh tên là PHAN VĂN ĐƯƠNG, Sinh năm: 1957 (Có giấy khai sinh)
 • Mẹ của bà Phan Thị Lê Trinh tên là LÊ THỊ HIỆP, Sinh năm: 1959 (Có giấy khai sinh)
 • Lúc sinh thời cho đến lúc chết bà Phan Thị Lê Trinh sống độc thân, không đăng ký kết hôn với ai, không có con ruột, con nuôi nào (Theo cam kết của người khai di sản).
Bằng văn bản này, ông PHAN VĂN ĐƯƠNG và bà LÊ THỊ HIỆP là người nhận di sản thừa kế do bà Phan Thị Lê Trinh để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Phan Thị Lê Trinh hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 5, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 5
 • Hôm nay: 481
 • tháng này: 40205
 • Tổng lượt truy cập: 5181523