Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà Nguyễn Thị Thu Thảo và ông Hồ Thanh Chương

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 33/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 23  tháng 01 năm 2015
 
Kính gửi:   UBND PHƯỜNG NGHUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1,TP.HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định nhận được yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế như sau:
 1. Nội dung về người để lại di sản (người chết) và di sản do người chết để lại:
 1. Họ và tên người chết:
Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo năm sinh 1940 chết năm 2002 (Theo khai tử số 61 ngày 04/6/2002 do UBND phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM cấp)
Nơi thường trú cuối cùng: 257A Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM.
Ông: Hồ Thanh Chương, sinh năm 1931, chết tháng 01/2015 (có giấy chứng tử).
Nơi thường trú cuối cùng: 257A Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM.
 
 1. Di sản, nơi có di sản và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng:
Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 257A Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở số 5018/2002 do UBND TPHCM cấp ngày 05/3/2002
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ ngày 10/12/2001
 1. Nội dung khai về những người thừa kế di sản của bà Nguyễn Thị Thu Thảo và ông Hồ Thanh Chương:
Theo khai nhận, bà Trần Thị Thanh Châu chết không để lại di chúc. Những người thừa kế theo luật ở hàng thừa kế thứ nhất của bà Thảo, ông Chương gồm:
 1. Cha, mẹ của bà Nguyễn Thị Thu Thảo và ông Hồ Thanh Chương không rõ họ tên đều chết trước bà Nguyễn Thị Thu Thảo và ông Hồ Thanh Chương từ lâu không có giấy chứng tử ( Theo cam kết của người khai nhận di sản)
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo và ông Hồ Thanh Chương có tất cả 02 người con gồm:
  1. Ông: Hồ Thanh Quảng, sinh năm 1968
  2. Ông: Hồ Thanh Bình, sinh năm 1972
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của Bà Nguyễn Thị Thu Thảo và ông Hồ Thanh Chương hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.

 
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 626
 • tháng này: 40350
 • Tổng lượt truy cập: 5181668