Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà NGUYỄN THỊ THỌ

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số:152/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 95/9 Lê Văn Sỹ, P. 13, Q. Phú Nhuận, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 13, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do bà NGUYỄN THỊ THỌ để lại của người được thừa kế có nội dung như sau:
I. NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 • Bà                                              : TRẦN THỊ HỒNG PHẤN                       Sinh năm: 1956
CMND số                      : 023 008 703                                                           cấp tại: CA TP HCM
Thường trú                    : 63/6 Lê Văn Sỹ, P. 13, Q. Phú Nhuận, TP HCM
Là người thừa kế theo Di chúc do bà NGUYỄN THỊ THỌ lập.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà NGUYỄN THỊ THỌ sinh năm 1934, chết ngày 01/4/2015, nơi thường trú cuối cùng trước khi chết: 95/9 Lê Văn Sỹ, P. 13, Q. Phú Nhuận, TP HCM (Theo giấy chứng tử số 21/2015, quyển số 01/2014, đăng ký ngày 02/04/2015 tại UBND P. 13, Q. Phú Nhuận, TP HCM;
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ 95/9 Lê Văn Sỹ, P. 13, Q. Phú Nhuận, TP HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 453/2009/UB.GCN do UBND Q. Phú Nhuận, TP HCM cấp ngày 03/03/2009
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ ngày 05/03/2009.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà NGUYỄN THỊ THỌ lập Di chúc để lại căn nhà số 95/9 Lê Văn Sỹ, P. 13, Q. Phú Nhuận, TP HCM cho bà TRẦN THỊ HỒNG PHẤN. (Theo bản di chúc do Phòng công chứng số 1, TP HCM chứng nhận số 004287, ngày 09/02/2007).
 Do đó, những người thừa kế không phụ thuộc nội dung Di chúc do bà NGUYỄN THỊ THỌ lập gồm:
 • Cha của bà NGUYỄN THỊ THỌ tên là NGUYỄN ĐỨC RIỆU chết trước bà THỌ, không có giấy chứng tử;
 • Mẹ của bà NGUYỄN THỊ THỌ tên là PHẠM THỊ LỘC, chết trước bà THỌ, và không có giấy chứng tử.
 • Bà NGUYỄN THỊ THỌ không có người con nào chưa đủ tuổi thành niên, không có người con nào đủ tuổi thành niên mà không có khả năng lao động. (Có tờ tường trình quan hệ nhân thân kèm theo)
Như vậy, những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung Di chúc của bà NGUYỄN THỊ THỌ là không có.
Bằng văn bản này, TRẦN THỊ HỒNG PHẤN đồng ý nhận di sản thừa kế do bà NGUYỄN THỊ THỌ để lại theo di chúc nêu trên.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà NGUYỄN THỊ THỌ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 13, quận Phú Nhuận, TP HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                                            VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                                          
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Trần Duy Mỹ
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 13
 • Hôm nay: 605
 • tháng này: 40329
 • Tổng lượt truy cập: 5181647