Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà MAI THỊ TƯ

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 210/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 125, tờ bản đồ số 27, địa chỉ: 316/220 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 9, QUẬN 8, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do bà MAI THỊ TƯ để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Ông                 : NGUYỄN TRI (LÊ XUÂN THANH)                 Sinh năm: 1929
CMND số       : 021 654 409 cấp tại CA Tp.HCM
Thường trú     : 316/220 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM
 1. Bà                   : LÊ THỊ KIM KHÁNH                                         Sinh năm: 1952
CMND số       : 024 779 670 cấp tại CA Tp.HCM             
Thường trú     : 316/220 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM
            Là con bà MAI THỊ TƯ
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà MAI THỊ TƯ.
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà MAI THỊ TƯ (sinh năm 1907) chết ngày 10/9/2012 (Theo giấy chứng tử số 112, quyển số 01/2012 do UBND Phường 9, Quận 8, Tp.HCM cấp ngày 11/9/2012).
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 125, tờ bản đồ số 27, địa chỉ: 316/220 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 587355, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 01521 do UBND Quận 8, Tp.HCM cấp ngày 23/3/2015; trước bạ ngày 07/5/2015.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
 1. Khai nhận di sản do bà MAI THỊ TƯ  chết ngày 10/9/2012 để lại:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà MAI THỊ TƯ không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà MAI THỊ TƯ gồm:
 • Cha của bà MAI THỊ TƯ không rõ họ tên, đã chết trước bà MAI THỊ TƯ, không có giấy chứng tử.
 • Mẹ của bà MAI THỊ TƯ không rõ họ tên, đã chết trước bà MAI THỊ TƯ, không có giấy chứng tử.
 • Chồng bà MAI THỊ TƯ tên là LÊ XUÂN BA, chết trước bà MAI THỊ TƯ đã lâu, không có giấy chứng tử. Sauk hi ông BA chết, bà TƯ sống độc thân tới lúc chết, không tái hôn với ai.
 • Bà MAI THỊ TƯ có 03 người con là: LÊ THỊ KIM LIÊN, LÊ THỊ KIM KHÁNH và ông NGUYỄN TRI (LÊ XUÂN THANH).
Vậy, những người thừa kế phần di sản do bà MAI THỊ TƯ để lại gồm: LÊ THỊ KIM LIÊN, LÊ THỊ KIM KHÁNH và ông NGUYỄN TRI (LÊ XUÂN THANH).
 1. Khai nhận phần di sản do bà LÊ THỊ KIM LIÊN chết ngày 14/11/2013, phần bà LIÊN được thừa kế từ bà MAI THỊ TƯ.
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà LÊ THỊ KIM LIÊN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà LÊ THỊ KIM LIÊN gồm:
 • Cha của bà LÊ THỊ KIM LIÊN là ông LÊ XUÂN BA, đã chết trước bà MAI THỊ TƯ, không có giấy chứng tử.
 • Mẹ của bà LÊ THỊ KIM LIÊN không rõ họ tên, đã chết trước bà MAI THỊ TƯ, không có giấy chứng tử.
 • Chồng bà LÊ THỊ KIM LIÊN tên là LÊ XUÂN BA, chết trước bà MAI THỊ TƯ đã lâu, không có giấy chứng tử. Sauk hi ông BA chết, bà TƯ sống độc thân tới lúc chết, không tái hôn với ai.
 • bà LÊ THỊ KIM LIÊN có 03 người con là: LÊ THỊ KIM LIÊN, LÊ THỊ KIM KHÁNH và ông NGUYỄN TRI (LÊ XUÂN THANH).
Vậy, những người thừa kế phần di sản do bà LÊ THỊ KIM LIÊN để lại gồm: LÊ THỊ KIM LIÊN, LÊ THỊ KIM KHÁNH và ông NGUYỄN TRI (LÊ XUÂN THANH).
Bằng văn bản này, các ông, bà: NGUYỄN TRI, LÊ THỊ KIM KHÁNH đồng ý nhận di sản thừa kế do bà MAI THỊ TƯ để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà MAI THỊ TƯ hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận 8, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Hồ Thị Trúc Linh
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 11
 • Hôm nay: 658
 • tháng này: 40382
 • Tổng lượt truy cập: 5181700