Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà Lư Hảo

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 26 / TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 19 tháng 01  năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ số
 144/17 Tạ Uyên, P. 6, Q. 11, TP HCM
Kính gửi: UBND PHƯỜNG 6, QUẬN 11, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận di sản thừa kế do bà Lư Hảo để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Bà                   : ĐÀM TÔ NỮ                                                         Sinh năm: 1957
CMND số       : 021 798 349 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 144/17 Tạ Uyên, P. 6, Q. 11, TP HCM.
 1. Ông                 : ĐÀM VĂN HUY (ĐAM VĂN HUY)                 Sinh năm: 1961
CMND số       : 021 801 226 cấp tại CA TP HCM                         
Thường trú     : 144/17 Tạ Uyên, P. 6, Q. 11, TP HCM.
 1. Bà                   : ĐÀM HUỆ THANH                                              Sinh năm: 1964
CMND số       : 021 801 196 cấp tại CA TP HCM           
Thường trú     : 247/17D Lạc Long Quân, P. 3, Q. 11, TP HCM.
 1. Bà                   : ĐÀM HUỆ THƯỜNG (ĐÀM HUỆ THƯƠNG)         
Sinh năm        : 1966
CMND số       : 021 801 197 cấp tại CA TP HCM                         
Thường trú     : 172/55 Tạ Uyên, P. 6, Q. 11, TP HCM.
 1. Ông                 : ĐÀM VĂN THIỆN                                               Sinh năm: 1969
CMND số       : 022 298 352 cấp tại CA TP HCM             
Thường trú     : 144/17 Tạ Uyên, P. 6, Q. 11, TP HCM.
 1. Bà                   : ĐÀM HUỆ YẾN                                                    Sinh năm: 1973
CMND số       : 022 665 649 144/17 Tạ Uyên, P. 6, Q. 11, TP HCM.
Thường trú     : 144/17 Tạ Uyên, P. 6, Q. 11, TP HCM.
Đều là con của bà Lư Hảo.
Theo quy định của pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà Lư Hảo.

II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
Bà Lư Hảo sinh năm 1934, chết ngày 31/05/2009 theo Giấy chứng tử số 41, quyển số 01/2009 do UBND P. 6, Q. 11, TP HCM cấp.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
Di sản thừa kế là Phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (phần tài sản thuộc sở hữu của bà Lư Hảo và phần tài sản bà Lư Hảo được thừa kế từ chồng là ông Đàm Nhu(Đàm Như)) tại địa chỉ số 144/17 Tạ Uyên, P. 6, Q. 11, TP HCM căn cứ theo:
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 930/97 do UBND TP HCM cấp ngày 14/02/1997; đăng ký thay đổi hiện trạng nhà đất ngày 07/10/1997;
 • Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 13/03/1997.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời bà Lư Hảo không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Lư Hảo gồm:
 • Cha và mẹ của bà Lư Hảo không rõ họ tên, đều chết trước bà Lư Hảo và không có giấy chứng tử. (Có Bản tường trình và cam kết kèm theo)
 • Chồng của bà Lư Hảo là ông Đàm Nhu (Đàm Như), đã chết năm 1983, chết trước bà Lư Hảo. Di sản do ông Đàm Nhu (Đàm Như) để lại đã được khai thừa kế theo Tờ khai lệ phí trước bạ ngày 13/03/1997.
 • Bà Lư Hảo có các người con như đã nêu trên (Đính kèm giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, các ông, bà: ĐÀM TÔ NỮ, ĐÀM VĂN HUY (ĐAM VĂN HUY), ĐÀM HUỆ THANH, ĐÀM HUỆ THƯỜNG (ĐÀM HUỆ THƯƠNG), ĐÀM VĂN THIỆN, ĐÀM HUỆ YẾN đồng ý nhận di sản thừa kế do bà Lư Hảo để lại theo luật định.
Cũng bằng văn bản này, các đồng thừa kế cùng thỏa thuận cử ông ĐÀM VĂN HUY (ĐAM VĂN HUY) là người đại diện đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà, đất tại địa chỉ số 144/17 Tạ Uyên, P. 6, Q. 11, TP HCM.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà Lư Hảo hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc khai nhận di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản nêu trên theo luật định..
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành.
Rất mong được sự giúp đỡ của Ủy ban nhân dân phường 6, quận 11 trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
 Nơi nhận:                                                                    VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
- Như trên;                                                  
- Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: La Hoàng Ly
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 10
 • Hôm nay: 528
 • tháng này: 40252
 • Tổng lượt truy cập: 5181570