Thông báo niêm yết khai nhận di sản bà LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN

TP.HỒ CHÍ MINH
VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
Số: 524/ TB – CCGĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2014
 
THÔNG BÁO
KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ
Di sản: Là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bà LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN tại địa chỉ: C16/3A Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Kính gửi:       UBND PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A, QUẬN 9, TP. HCM.
Văn phòng Công chứng Gia Định đang thụ lý hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do bà LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN để lại của các đồng thừa kế có nội dung như sau:
I. NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ NIÊM YẾT
 1. Họ và tên       : NGUYỄN KHẮC KHANH                      Sinh năm 1934
CMND số      : 023 951 825  cấp tại Tp.HCM.
Thường trú: C16A/3A Đường 445, tổ 10, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A quận 9, Tp.HCM.
Là chồng của bà LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN.
 1. Họ và tên       : NGUYỄN THỊ DIỆU TÂM                                 Sinh năm 1964
CMND số      : 023 793 347   cấp tại Tp.HCM.
Thường trú: :193/124 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM.
Là con của bà LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN
Theo quy định pháp luật, chúng tôi là những người thừa kế thuộc hàng thứ nhất của bà LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN
II. NGƯỜI ĐỂ LẠI DI SẢN:
LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN sinh năm 1936, chết ngày 13/10/2008 (Theo Giấy chứng tử số 42, quyển số 01 ngày 13/10/2008 do UBND phường Tăng Nhơn Phú A quận 9, Tp.HCM cấp). Nơi thường trú cuối cùng: C16A/3A Đường 445, tổ 10, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú A quận 9, Tp.HCM.
III. DI SẢN THỪA KẾ:
            Di sản thừa kế là phần quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bà LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN tại địa chỉ: C16/3A Khu phố 2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh (Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 1080/2004 do UBND Quận 9, tp.HCM cấp ngày 19/03/2004; tờ khai lệ phí trước bạ ngày 28/11/2003.
IV . NỘI DUNG KHAI NHẬN DI SẢN:
Người thừa kế khai rằng, sinh thời LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN không để lại Di chúc. Do đó, những người thừa kế theo pháp luật phần di sản của bà Lan gồm:
 • Cha và mẹ của LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN là LÊ TẤN CỰ và TÔN NỮ TỈNH HÒA điều chết trước bà LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN, không có giấy chứng tử.( theo cam kết người khai nhận di sản).
 • Chồng bà LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN là ông NGUYỄN KHẮC KHANH SN: 1933( có bản sao giấy kết hôn)
 • LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN có duy nhất một người con là bà NGUYỄN THỊ DIỆU TÂM ( có giấy khai sinh).
Bằng văn bản này, ông: NGUYỄN KHẮC KHANH và bà NGUYỄN THỊ DIỆU TÂM đồng ý nhận di sản thừa kế do bà LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN để lại theo luật định.
V. ĐỀ NGHỊ:
Các cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan nếu có phát hiện về việc bỏ sót người được thừa kế, bỏ sót di sản hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu của bà LÊ THỊ THỦY( THÚY) LAN hoặc có những vấn đề khác liên quan đến việc thỏa thuận phân chia di sản trên, xin vui lòng thông báo cho Văn phòng Công chứng Gia Định (Tại trụ sở số 214/B11 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01, TP.HCM).
Sau 15 ngày (kể từ ngày ký niêm yết thông báo này), nếu Văn Phòng công chứng Gia Định không nhận được ý kiến phản hồi – Chúng tôi sẽ tiến hành công chứng Văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản nêu trên.
 Mọi tranh chấp, khiếu nại (nếu có) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân theo luật định.
Rất mong được sự giúp đỡ của UBND phường Tăng Nhơn Phú A quận 9, Tp.HCM trong việc niêm yết văn bản này, nhằm  đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cư trú tại địa phương.
     Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:                                                                   VP. CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH
 • Như trên;                                            
 • Lưu HS - VT.
 • Tác giả bài viết: Lê Thị Nhung
 
© 2014 CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH. All rights reserved

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN QUỐC PHÒNG
(Tên cũ: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG GIA ĐỊNH)


Địa chỉ: 214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Cư Trinh, Q1, Tp HCM
(Hẻm 214B Nguyễn Trãi)
Điện thoại: (+84)-28-62911116                              Fax: (+84)-28-629111169    
Email: congchunggiadinh@gmail.com               Website: www.congchunggiadinh.com

Thiết kế web NGÔI SAO SỐ Solutions
 • Đang truy cập: 12
 • Hôm nay: 573
 • tháng này: 40297
 • Tổng lượt truy cập: 5181615